לוח בחינות ניצבים י"ד - קיץ תשע"ו

לוח בחינות לקיץ תשע"ו - ניצבים י"ד

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

תורת הענישה

93-301-30

ד"ר תומר עינת

6.11.16

18:00

11.12.16

18:00

סטיה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

27.11.16

18:00

15.1.17

18:00

אכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

30.10.16

18:00

4.12.16

18:00

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

13.11.16

18:00

1.1.17

08:30

נושאים במקרא

01-094-57

ד"ר איילת סיידלר

20.11.16

18:00

18.12.16

18:00