לוח בחינות ניצבים י"ג - קיץ תשע"ו

לוח בחינות, קיץתשע"ו - ניצבים י"ג

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

עבריינות נוער

93-329-30

תהל אוזן

9.10.16

18:00

4.12.16

18:00

הפרעות אכילה

93-323-30

ד"ר רויטל נאור זיו

30.10.16

18:00

11.12.16

18:00

קביעת מדיניות

93-063-30

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

18.9.16

18:00

27.11.16

18:00

הגיאהד העולמי

93-128-30

ד"ר דוד קורן

13.11.16

18:00

18.12.16

18:00

ספרי תורה

01-002-57

ד"ר איתן פינקלשטיין

20.11.16

18:00

1.1.17

08:30

מועדי ישראל

02-473-57

ד"ר בועז שפיגל

6.11.16

18:00

15.1.17

18:00