לוח בחינות משא"ן ז' - קיץ תשע"ו

לוח בחינות לקיץ תשע"ו - משא"ן ז'

 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

דיני ויחסי עבודה

93-405-40

עו"ד אייל ברגר

9.10.16

18:00

20.11.16

18:00

קורס בחירה - סוגיות בהתנהגות האדם

93-075-40

תהל אוזן

30.10.16

18:00

27.11.16

18:00

נושאים במקרא

01-094-56

ד"ר איילת סיידלר

6.11.16

18:00

4.12.16

18:00

מועדי ישראל

02-473-58

ד"ר בועז שפיגל

13.11.16

18:00

11.12.16

18:00