בחינות תשע"ז

מועדי הבחינה בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

 

 

 
להלן מועדי הבחינה בקורסי הלימוד במשא"ן ח', שנה ב':
 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מחשבה מדינית

93-053-40

ד"ר ניב גולדשטין

2.4.17

18:00

21.5.17

18:00

פסיכולוגיה חברתית

93-252-40

ד"ר אמיר זילבר

26.3.17

18:00

7.5.17

18:00

מבוא ליחב"ל

93-052-40

ד"ר קובי דביר

11.6.17

18:00

16.7.17

18:00

רטוריקה

93-059-40

ד"ר צוריאל ראשי

23.7.17

18:00

3.9.17

18:00

ספרי תורה

01-002-56

ד"ר איתן פינקלשטיין

2.7.17

18:00

27.8.17

18:00

סמינר במשאבי אנוש

93-215-40

ד"ר ראובן חיראק

9.7.17

18:00

20.8.17

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן-ניסן

30.7.17

18:00

10.9.17

18:00

מניהול למנהיגות

93-231-40

ד"ר דביר קווה

25.6.17

18:00

6.8.17

18:00