לו"ז קיץ תשע"ז

לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ז משא"ן ח'

 

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

26.6.17

16:00-18:00

רטוריקה - סיום

30.6.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

ניהול ופיתוח קריירות-סיום

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

סמינר משאבי אנוש -סיום

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

3.7.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

7.7.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה- מתבטל

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה- מתבטל

10.7.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

14.7.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

נושאים במקרא- 1

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

17.7.17

16:00-18:00

מועדי ישראל-

מתבטל

21.7.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל - מתבטל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

24.7.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

28.7.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

31.7.17

16:00-18:00

ערב ט' באב

4.8.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

7.8.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

11.8.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

14.8.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

18.8.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

21.8.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

25.8.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

28.8.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

1.9.17

8:30-11:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

 

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

נושאים במקרא- 2

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה - מתבטל

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה - מתבטל

4.9.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

8.9.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם

 

19:50-21:20

נושאים במקרא- 3

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

11.9.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

15.9.17

7:30-9:00

סוגיות בהתנהגות האדם

 

18:10-19:40

מועדי ישראל

 

9:20-10:50

סוגיות בהתנהגות האדם - סיום

 

19:50-20:30

הכנה למבחן - מועדי ישראל

 

10:55-12:25

דיני ויחסי עבודה

 

 

 

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה- סיום

18.9.17

16:00-18:00

מועדי ישראל

 

 

18:10-20:30

מועדי ישראל- סיום