קיץ תשע"ז

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

עבריינות נוער

93-329-30

תהל אוזן

29.10.17

18:00

3.12.17

18:00

תרפיה

93-322-30

ד"ר משה בן-סימון

3.9.17

18:00

12.11.17

18:00

קביעת מדיניות

93-063-30

ד"ר דניאלה שנקר

15.10.17

18:00

26.11.17

18:00

מחשבה מדינית

93-053-30

ד"ר דקלה שר

5.11.17

18:00

24.12.17

18:00

ספרי תורה

01-002-57

ד"ר איתן פינקלשטיין

17.9.17

18:00

19.11.17

18:00

מועדי ישראל

02-473-58

ד"ר בועז שפיגל

22.10.17

18:00

10.12.17

18:00