קיץ תשעז

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

15.10.17

18:00

12.11.17

 

18:00

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר

22.10.17

18:00

26.11.17

18:00

טרור וגרילה

93-125-20

ד"ר איתמר ריקובר

29.10.17

18:00

3.12.17

18:00

ספרי תורה

01-002-59

ד"ר איתן פינקלשטיין

17.9.17

18:00

19.11.17

18:00

מועדי ישראל

02-473-59

ד"ר בועז שפיגל

5.11.17

18:00

10.12.17

18:00