קיץ תשפ

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

שיטות מחקר

93-003-30

ד"ר אמיר זילבר

1.11.20

18:00

6.12.20

18:00

תורת הענישה

93-301-30

פרופ' תומר עינת

18.10.20

18:00

22.11.20

18:00

סטייה חברתית

93-303-30

ד"ר עדה יורמן

25.10.20

18:00

29.11.20

18:00

אכיפת החוק

93-312-30

עו"ד אייל ברגר

15.11.20

18:00

20.12.20

18:00

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

30.8.20

18:00

11.10.20

18:00