לוח זמנים לשנת תשפ"ד- סמסטר א'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד | תוכנית מגן ג'

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

31.12.23

תחילת סמסטר א

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-התחלה

05.01.24

08:00-09:30

יהדות מפגש  1

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות-התחלה

19:30-21:30

ארגוני מגזר שלישי

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית-התחלה

07.01.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

12.01.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול-התחלה

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

ארגוני מגזר שלישי

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

14.01.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

19.01.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

10:15-12:15

ארגוני מגזר שלישי

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים-התחלה

12:30-13:00

ארגוני מגזר שלישי

  21.01.24
 

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

  "שבוע חזרה לשגרה" -השלמות

26.01.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

  "שבוע חזרה לשגרה" -השלמות

28.01.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 02.02.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

 04.02.24

16:00-17:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

 09.02.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

מפגש בקורס יהדות

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:00

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

 11.02.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

  16.02.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

18.02.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

23.02.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

25.02.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

01.03.24

07:30-09:30

מיומנויות בניהול-סיום

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית-סיום

03.03.24

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 08.03.24

08:00-09:30

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות-סיום

17:45-19:15

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-סיום

10:15-11:15

ארגוני מגזר שלישי

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים-סיום

11:30-13:00

ארגוני מגזר שלישי

10.03.24

16:00-17:30

 

 

 

 פרונטלי

15.03.24

07:30-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון- התחלה

17:45-19:15

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון

19:30-21:00

11:30-13:30

התערבות נפשית לאחר אסון

 זום

17.03.24

 

 

16:00-17:30

התערבות נפשית לאחר אסון

 זום

22.03.24

07:30-09:30

 התערבות נפשית לאחר אסון

17:45-19:15

התערבות נפשית לאחר אסון

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון

19:30-21:00

התערבות נפשית לאחר אסון-סיום

11:30-13:30

התערבות נפשית לאחר אסון

*לוח הזמנים כפוף לשינויים