כיתות לימוד- ניצבים י"ג

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ו

סמסטר קיץ

29/6/16-4/11/16

 

תוכנית ניצבים י"ג:

 

ימי רביעי – בנין 905 כיתה 62

 

ימי שישי – בנין 604 כיתה 102