פירוט תכנית הלימודים- מורשה כ'

חטיבה ראשונה - מדעי המדינה

מספרי קורס

שם המרצה

20 נ"ז

נלמד ב

מבוא לממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אייל ברנדייס

2

תשע"ה

תרגיל - מבוא לממשל ופוליטיקה

93-051-21/22

אביחי ארביטמן/חן פיקהולץ

1

תשע"ה

מבוא ליחב"ל

93-052-20

ד"ר קובי דביר

2

תשע"ו

תרגיל - מבוא ליחב"ל

93-052-21/22

אביחי ארביטמן/לורן דגן

1

תשע"ו

יסודות המשטר בישראל

93-054-20

ד"ר אבי בר

2

תשע"ה

תולדות המחשבה המדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

2

תשע"ה

פוליטיקה ישראלית

93-055-20

ד"ר שמואל צבאג

2

קיץ תשע"ה

חברה, תרבות ופוליטיקה

93-050-20

ד"ר אבי בר

2

תשע"ו

סמינריון מתחום מדעי המדינה

פירוט בעמוד הבא

 

2

תשע"ו

קורס בחירה 1 – רטוריקה

93-059-20

ד"ר צוריאל ראשי

2

תשע"ו

קורס בחירה 2– כלכלה פוליטית

93-070-20

ד"ר אבי בר

2

קיץ תשע"ו

חטיבה שניה - קרימינולוגיה

 

 

10 נ"ז

 

תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

2

תשע"ה

תרגיל - תיאוריות בקרימינולוגיה

93-300-21/22

זהבית קינברג/

תהל אוזן/יפעת ליידר

1

תשע"ה

מבוא לפסיכולוגיה

93-250-20

ד"ר ענת אשד

2

תשע"ה

פסיכופתולוגיה

93-302-20

ד"ר ענת אשד

2

תשע"ו

תרגיל - פסיכופתולוגיה

93-302-21/22

זהבית קינברג/תהל אוזן

1

תשע"ו

קורס בחירה 1- עבריינות נוער

93-329-20

גב' תהל אוזן

1

קיץ תשע"ה

קורס בחירה 2- מבוא להערכת מסוכנות

93-325-20

ד"ר טל כרמי-קציר

1

תשע"ו

חטיבה שלישית - ביטחון

 

 

7 נ"ז

 

קבלת החלטות

93-056-20

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

1

קיץ תשע"ו

קביעת מדיניות

93-063-20

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

1

תשע"ו

מבוא לאסטרטגיה

93-060-21

מבוא לאסטרטגיה

2

תשע"ה

קורס בחירה 1 – סוגיות בלבנון

93-416-20

ד"ר דן נאור

1

תשע"ה

קורס בחירה 2– משא ומתן/

קרקע התיישבות וקביעת גבולות

93-121-20

93-428-20

ד"ר קובי דביר/

פרופ' יוסי כץ

1

תשע"ו

קורס בחירה 3– הג'יהאד העולמי

93-128-20

ד"ר דוד קורן

1

תשע"ו

חטיבה משלימה-בין תחומי

 

 

11 נ"ז

 

סמינריון בין-תחומי

פירוט בעמוד הבא

 

2

תשע"ו

הדרכה ביבליוגרפית

93-004-20/21

לורן דגן/ניב גולדשטיין

1

תשע"ה

סטטיסטיקה א'

93-011-20

גב' מורן שמש-עירון

2

תשע"ה

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

גב' מורן שמש-עירון

2

תשע"ה

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אמיר זילבר

2

קיץ תשע"ה

קורס בחירה 1- פרקים נבחרים

93-066-20

ד"ר דב לויטן

2

קיץ תשע"ה

חטיבת לימודי יהדות

 

 

10 נ"ז

 

נושאים במקרא

01-094-58

ד"ר איילת סיידלר

2

תשע"ו

ספרי התורה

01-002-59

ד"ר איתן פינקלשטיין

2

קיץ תשע"ו

מועדי ישראל

02-473-59

ד"ר בעז שפיגל

2

קיץ תשע"ו

אישות

02-017-59

ד"ר דב הרמן

2

קיץ תשע"ה

רמב"ם

03-099-58

ד"ר מאיר סיידלר

2

תשע"ו

חובות נוספות לתואר

 

 

 

 

בחינת מושגי יסוד ביהדות

 

 

 

 

אנגלית

 

 

 

 

הבעה עברית

 

 

 

 
 

 

 

 

58 נ"ז

 

סמינריונים – אשכול מדעי המדינה

סמינריון – מדינה משטר וחברה

פרופ' יהודית שיר-רונן

93-062-20

2

תשע"ו

סמינריון – זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל

ד"ר אייל ברנדייס

93-116-20

2

תשע"ו

סמינריון – דת, חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

2

תשע"ו

סמינריון – חופש ביטוי, אתגרים והתמודדויות

ד"ר צוריאל ראשי

93-069-20

2

תשע"ו

 

 

סמינריון – מתקומה להתשה

ד"ר דב לויטן

93-077-20

2

תשע"ו

סמינריון – מיסטיקה ורציונאליזם

ד"ר יהודית רונן

93-412-20

2

תשע"ו

סמינריון – תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

93-057-20

2

תשע"ו

סמינריון – בין איראן ללבנון

ד"ר דן נאור

93-127-20

2

תשע"ו

סמינריון – סיום מלחמות בעידן הגרעיני

ד"ר שמואל צבאג

93-061-20

2

תשע"ו