לוח זמנים

יום חמישי

יום שישי

 

סמסטר א'

 

תאריך

שעה

קורס

תאריך

שעה

קורס

 

10.11.16

14:00-16:00

אנגלית

11.11.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

17.11.16

14:00-16:00

אנגלית

18.11.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

24.11.16

14:00-16:00

אנגלית

25.11.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 1

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

1.12.16

14:00-16:00

אנגלית

2.12.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

8.12.16

14:00-16:00

אנגלית

9.12.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

15.12.16

14:00-16:00

אנגלית

16.12.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 2

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

22.12.16

14:00-16:00

אנגלית

23.12.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

29.12.16

14:00-16:00

חנוכה

30.12.16

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

 

 

 

5.1.17

14:00-16:00

אנגלית

6.1.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

12.1.17

14:00-16:00

אנגלית

13.1.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

19.1.17

14:00-16:00

אנגלית

20.1.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

26.1.17

14:00-16:00

אנגלית

27.1.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

טעמי המצוות- מפגש 3- סיום

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

2.2.17

14:00-16:00

אנגלית

3.2.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

המאבק על ההגמוניה באסלאם- סיום

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

חופשת סמסטר

 

9.2.17

 

10.2.17

 

 
 
 
 

16.2.17

 

17.2.17

 

 
 
 
 

23.2.17

 

24.2.17

 

 
 
 
 

2.3.17

 

3.3.17

 

 
 
 
 

9.3.17

 

10.3.17

 

 
 
 
 

סמסטר ב'

 

16.3.17

14:00-16:00

אנגלית

17.3.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

23.3.17

14:00-16:00

אנגלית

24.3.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

30.3.17

14:00-16:00

אנגלית

31.3.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

6.4.17

חופשת פסח

7.4.17

חופשת פסח

 
 
 
 

13.4.17

חופשת פסח

14.4.17

חופשת פסח

 
 
 
 

20.4.17

14:00-16:00

אנגלית

21.4.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

27.4.17

14:00-16:00

אנגלית

28.4.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

4.5.17

14:00-16:00

אנגלית

5.5.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

11.5.17

14:00-16:00

אנגלית

12.5.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

18.5.17

14:00-16:00

אנגלית

19.5.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

25.5.17

14:00-16:00

אנגלית

26.5.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

1.6.17

שבועות

2.6.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

 

 

 

8.6.17

14:00-16:00

אנגלית

9.6.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

15.6.17

14:00-16:00

אנגלית

16.6.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון

 

18:00-20:00

פרסית

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

 

 

 

22.6.17

14:00-16:00

אנגלית- סיום

23.6.17

8:00-10:00

סוגיות באסלאם המודרני- סיום

 

16:00-18:00

פרסית

10:00-12:00

סמינריון- סוגיות בלבנון- סיום

 

18:00-20:00

פרסית- סיום

12:00-14:00

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי- סיום

 

20:00-22:00

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם- סיום

 

 

 

חופשת סמסטר

 

29.6.17

 

30.6.17

 

 
 
 
 

6.7.17

 

7.7.17

 

 
 
 
 

13.7.17

 

14.7.17

 

 
 
 
 

20.7.17

 

21.7.17

 

 
 
 
 

סמסטר קיץ

 

27.7.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

28.7.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- שלום ומלחמה במקרא- מפגש 1

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

3.8.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

4.8.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- שלום ומלחמה במקרא- מפגש 2

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

10.8.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

11.8.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

17.8.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

18.8.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

מכאן ולשאם

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

24.8.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

25.8.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

מכאן ולשאם

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

31.8.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

1.9.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

7.9.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

8.9.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

יהדות- שלום ומלחמה במקרא- סיום

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

14.9.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

15.9.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

מכאן ולשאם

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

 

 

21.9.17

ראש השנה

22.9.17

ראש השנה

 
 
 
 

28.9.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

29.9.17

ערב יו"כ

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית

 

5.10.17

סוכות

6.10.17

סוכות

 
 
 
 

12.10.17

שמחת תורה

13.10.17

אסרו חג

 
 
 
 

19.10.17

14:00-16:00

מכאן ולשאם

20.10.17

8:00-10:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

 

16:00-18:00

מכאן ולשאם- סיום

10:00-12:00

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת- סיום

 

18:00-20:00

לאומיות פלסטינית

12:00-14:00

 

 

20:00-22:00

לאומיות פלסטינית- סיום

 

 

 
 

עמנואל ה'- קורסי התכנית לשנת תשע"ז

סמסטרים א'+ב'

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

המאבק על ההגמוניה

19-379-56

ד"ר דוד קורן 

1 ש"ש

א'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

4 ש"ש

א'+ב'

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- סוגיות בלבנון המודרנית

19-890-56

ד"ר דן נאור

2 ש"ש

א'+ב'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

סמסטר קיץ

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

לאומיות פלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

קיץ

 "מכאן ולשאם": סוריה- היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

 

 

סה"כ

18 ש"ש

 

חובות נוספות לתואר

שם קורס

מספר קורס

מרצה

היקף

סמסטר

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ