לוח בחינות סמסטרים א+ב תשע"ז

לוח בחינות תשע"ז

תכנית הדר מחזור ב' -המדור לזרועות הביטחון

סמסטר א'

קוד קורס

שם הקורס

שם המרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

03-096-56

טעמי המצוות

ד"ר אלי גורפינקל

06/02/2017

12:00

06/03/2017

08:30

77-707-25

מחקר כמותי בסיסי-1

ד"ר מוריה צוריאל

14/02/2017

08:30

14/03/2017

08:30

77-909-25

מערכת מנהל החינוך במשפט

פרופ' ישראל גילת

19/02/2017

18:00

19/03/2017

18:00

77-896-25

כלכלת החינוך-מיקרו

ד"ר איריס בן דוד הדר

26/02/2017

18:00

26/03/2017

18:00

77-200-01

קורס השלמה- תיאוריות במנהיגות

ד"ר אהרון בוזגלו

12/02/2017

08:30

16/03/2017

12:00

סמסטר ב'

קוד קורס

שם הקורס

שם המרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

77-897-25

כלכלת החינוך-מאקרו

ד"ר איריס בן דוד הדר

02/07/2017

18:00

30/07/2017

18:00

77-910-25

זכויות המורה, המנהל ואחריותם

פרופ' ישראל גילת

09/07/2017

18:00

06/08/2017

18:00

77-708-25

מחקר כמותי בסיסי-2

ד"ר מוריה צוריאל

16/07/2017

18:00

10/08/2016

08:30

77-701-25

אנגלית לתואר שני

גב' גילית וייס קלמונוביץ

23/07/2017

18:00

28/08/2016

12:00

ייתכנו שינויים בלוח הבחינות