כיתות לימוד לסמס' ב' - מורשה כ"ג

תוכנית מורשה כ"ג - כיתות לימוד לסמס' ב':

ימי שלישי – בנין 604 כיתה 102

ימי שישי – בנין 604 כיתה 061

 

בתרגול בקורסים פסיכופתולוגיה /יחב"ל, המיקום יהיה כדלקמן:

 

בתרגיל בפסיכופתולוגיה –

קבוצה 1 עם ד"ר זהבית קינברג – בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם תהל אוזן –  בנין 507 כיתה 206

 

בתרגיל ביחב"ל

קבוצה 1 עם ניר לויטן - בנין 604 כיתה 061

קבוצה 2 עם ד"ר אביחי ארביטמן –  בנין 507 כיתה 206