לוח בחינות

לוח בחינות לשנת תש"פ- עמנואל ח'

סמסטר א

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

סוגיות בנושאים אקטואלים

02-093-56

מר אלי גורפינקל

10.2.20

16:00

15.3.20

09:00

דת ולאומיות במזה"ת

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

30.1.20

16:00

27.2.20

16:00

סמסטר ב'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה בקשי

28.6.20

09:00

26.7.20

09:00

פרסית

19-901-56

פרופ' זאב מגן

5.7.20

09:00

2.8.20

09:00

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

12.7.20

09:00

9.8.20

09:00

חברות איסלאמיות

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

16.7.20

09:00

13.8.20

12:30

 
 

לוח בחינות סמסטר קיץ תש"פ

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

19-877-56

ד"ר צוריאל ראשי

18/10/2020

09:00

22/11/2020

09:00

לאומיות פלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן 

25/10/2020

09:00

26/11/2020

09:00

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

30/10/2020

09:00

30/11/2020

09:00