לוח בחינות

לוח בחינות - עמנואל ח', תשע"ט

סמסטר קיץ (קורסי השלמה)

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

הדרכה ביבליוגרפית בחינת פטור

19-099-56

ד"ר יוסי מן

08.09.19 יום א

09:00

17.11.19 יום א

09:00

מבוא לאסלאם

19-101-56

ד"ר נסיה שמר

23.09.19 יום ב

09:00

27.10.19 יום א

09:00

מבוא למזה"ת

19-103-56

ד"ר מנחם מרחבי

27.09.19 יום ו

09:00

03.11.19

09:00

ערבית למתחילים

19-004-56

גב' ענת בבצי'ק+ ד"ר נסיה שמר

07.10.19 יום ב

09:00

10.11.19 יום א

09:00

 
 

לוח בחינות לשנת תש"פ- עמנואל ח'

סמסטר א

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

סוגיות בנושאים אקטואלים

02-093-56

מר אלי גורפינקל

10.2.20

16:00

15.3.20

09:00

דת ולאומיות במזה"ת

19-878-56

ד"ר מנחם מרחבי

30.1.20

16:00

27.2.20

16:00

סמסטר ב'

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

מועד ב

תאריך

שעה

תאריך

שעה

אנגלית

19-003-56

ד"ר אהובה בקשי

28.6.20

09:00

26.7.20

09:00

פרסית

19-901-56

פרופ' זאב מגן

5.7.20

09:00

2.8.20

09:00

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

12.7.20

09:00

9.8.20

09:00

חברות איסלאמיות

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

16.7.20

09:00

13.8.20

12:30