לוח בחינות

לוח בחינות - עמנואל ח', תשע"ט

סמסטר קיץ (קורסי השלמה)

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

הדרכה ביבליוגרפית בחינת פטור

19-099-56

ד"ר יוסי מן

08.09.19 יום א

09:00

17.11.19 יום א

09:00

מבוא לאסלאם

19-101-56

ד"ר נסיה שמר

23.09.19 יום ב

09:00

27.10.19 יום א

09:00

מבוא למזה"ת

19-103-56

ד"ר מנחם מרחבי

27.09.19 יום ו

09:00

03.11.19

09:00

ערבית למתחילים

19-004-56

גב' ענת בבצי'ק+ ד"ר נסיה שמר

07.10.19 יום ב

09:00

10.11.19 יום א

09:00