פירוט תכנית לימודים -סמסטר ב' תש"פ

קורס

מרצה

מספר קורס

ש"ש

מבוא לניהול מצבי חירום ואסון

מר גילי שנהר

93-601-70

1

היבטים משפטיים בשעת חירום

ד"ר חנן מנדל

93-602-70

2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית - חלק א'

ד"ר אמיר זילבר

93-256-70

1

מבוא לסייבר

מר אייל פינקו

93-603-70

1

מבוא למדעי המדינה חלק א

ד"ר עדי בינס

93-146-70

1

סטטיסטיקה א'

ד"ר זהורית דדון גולן

93-011-70

2

מבוא לתקשורת המונים חלק א'

ד"ר גלעד גרינוולד

93-144-70

1

אנגלית

 

 

 

רמת בסיסי

גב' רות אלנבוגן

41-904-77

3