פירוט תכנית לימודים

פירוט קורסים לשנת תשפ"ד - ניצבים כ"ב

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

 

 

 

 

 

חובה

 

 

קרימינולוגיה

תאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-300-30

שנתי

2

תאוריות בקרימינולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-300-31

 

שנתי

 

1

תאוריות בקרימינולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר טל יעקובוביץ

93-300-32

 

פסיכולוגיה ותקשורת

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר אמיר זילבר

93-250-30

שנתי

2

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר יערה טורן

93-252-30

א'

2

 

 

 

משלימה

כתיבה מדעית - קבוצה 1

ד"ר יעל סקה

93-008-30

 

א'

 

1

כתיבה מדעית - קבוצה 2

ד"ר רויטל נאור זיו

93-008-31

סטטיסטיקה תאורית א'

ד"ר דפנה עציון

93-011-30

א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

ד"ר דפנה עציון

93-012-30

ב'

2

 

 

 

 

בחירה

 

 

קרימינולוגיה

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-337-30

שנתי

1

הפרעות קשב וריכוז

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-324-30

א'

2

אלימות כנגד נשים

ד"ר יעל סקה

93-306-30

שנתי

1

פסי' ותקשורת

מבוא לתקשורת המונים

ד"ר כלילה מגן

93-120-30

ב'

2

 

משלימה

פרקים נבחרים

ד"ר דב לויטן

93-066-30

ב'

2

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-30

ב'

1