פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

חובה

קרימינולוגיה

תאוריות בקרימינולוגיה

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-300-30

שנתי

2

תאוריות בקרימינולוגיה - קבוצה 1 תרגיל

גב' מורן דוידיאן

93-300-31

שנתי

1

תאוריות בקרימינולוגיה - קבוצה 2 תרגיל

מר ניר רוזמן

93-300-32

פסיכולוגיה ותקשורת

מבוא לפסיכולוגיה

ד"ר אמיר זילבר

93-250-30

שנתי

2

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר יערה טורן

93-252-30

שנתי

2

משלימה

כתיבה מדעית - קבוצה 1

ד"ר יעל סקה

93-008-30

א'

1

כתיבה מדעית - קבוצה 2

ד"ר רויטל נאור זיו

93-008-31

סטטיסטיקה תאורית א'

ד"ר דפנה עציון

93-011-30

א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

ד"ר דפנה עציון

93-012-30

ב'

2

בחירה

קרימינולוגיה

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-337-30

א'

1

אלימות כנגד נשים

ד"ר יעל סקה

93-306-30

ב'

1

הפרעות קשב וריכוז

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-324-30

שנתי

2

פסי' ותקשורת

מבוא לתקשורת המונים

ד"ר גלעד גרינוולד

93-120-30

ב'

2

משלימה

פרקים נבחרים

ד"ר דב לויטן

93-066-30

שנתי

2