פירוט תכנית לימודים

סוג הקורס

חטיבה

קורס

מרצה

מס

סמסטר

נקז

חובה

ניהול

יסודות הניהול

ד"ר דפנה ברילר לובובסקי

93-799-20

א'

2

מינהל ציבורי ומדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-098-20

א'

2

מדעי המדינה

ממשל ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-051-20

שנתי

2

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 1 תרגיל

ד"ר ניר לויטן

93-051-21

שנתי

1

ממשל ופוליטיקה - קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-051-22

תולדות המחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-20

שנתי

2

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-129-20

ב'

2

ביטחון ומזרח תיכון

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-604-20

שנתי

2

מתודולוגית

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1 תרגיל

גב' לורן דגן

93-004-20

שנתי

1

הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 2 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-21

סטטיסטיקה תאורית א'

גב' מורן שמש עירון

93-011-20

א'

2

סטטיסטיקה היסקית ב'

גב' מורן שמש עירון

93-012-20

ב'

2

בחירה

ניהול

תורת הארגונים

ד"ר הילה כהן ניסן

93-247-20

ב'

1

ביטחון ומזרח תיכון

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-20

ב'

1