קיץ תשפ"ב - קיץ שנה א'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-20

2

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-20

2

פרקים נבחרים

פרופ' דב לויטן

93-066-20

2

זהויות יהודיות בישראל

פרופ' אשר כהן

93-135-20

1

מדיניות הביטחון של ישראל

ד"ר איתן ברק

93-029-20

1

דיני משפחה

ד"ר דב הרמן

02-097-56

2