קיץ תשפ"ב - קיץ שנה ב'

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נקז

בין קורבנות לצמיחה פוסט-טראומטית

ד"ר יעל סקה

93-338-30

1

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-31

1

פונדמנטליזם במזרח התיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-030-30

1

סוגיות בהתנהגות האדם

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

93-075-30

2

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-014-56

2

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-58

2