קיץ תשפ"ג - קיץ שנה ב'

ניצבים כ'

סוג קורס

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר

93-056-30

1

 

בחירה

מובנית

בין קורבנות לצמיחה פוסט-טראומטית

ד"ר יעל סקה

93-338-30

1

פונדמנטליזם במזרח התיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-030-30

1

סוגיות בהתנהגות האדם

ד"ר תהל אוזן בן-צבי

93-075-30

2

 

יהדות

מועדי ישראל

ד"ר בעז שפיגל

02-0473-58

2

חינוך נערות וחברה בתקופת המשנה והתלמוד

ד"ר דן יפה

04-014-56

2