בחינו קיץ תשפ"ב

תוכנית -  מורשה כ"ז  

שם הקורס

מס' קורס

שם המרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אופיר נדב

6.11.22

18:00

11.12.22

18:00

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

23.10.22

18:00

4.12.22

18:00

פרקים נבחרים

93-066-20

ד"ר דב לויטן

2.10.22

18:00

27.11.22

18:00

זהויות יהודיות בישראל

93-135-20

פרופ' אשר כהן

30.10.22

18:00

1.1.23

18:00

מדיניות הביטחון של ישראל

93-029-20

ד"ר איתן ברק

13.11.22

18:00

8.1.23

18:00

דיני משפחה

02-097-56

ד"ר דב הרמן

11.9.22

18:00

20.11.22

18:00