בחינות קיץ תשפ"ב

תוכנית - משא"ן י"ד

שם הקורס

מס' קורס

שם המרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

שיטות מחקר

93-003-40

ד"ר אופיר נדב

6.11.22

18:00

11.12.22

18:00

התנהגות ארגונית ב'

93-006-40

ד"ר דביר קוה

2.10.22

18:00

20.11.22

18:00

ניהול ופיתוח קריירות

93-216-40

ד"ר הילה כהן - ניסן

23.10.22

18:00

27.11.22

18:00

סוציולוגיה דיגיטלית

93-239-40

גב' ענבר מיכלזון

30.10.22

18:00

4.12.22

18:00

הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

03-099-56

ד"ר מאיר סיידלר

18.9.22

18:00

13.11.22

18:00