לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ג- מגן ב'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג "מגן ב'"

 

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

 

שעות

קורס

23.10.22

16:00-17:30

ארגוני מגזר שלישי-התחלה

28.10.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית-התחלה

17:40-19:10

ארגוני מגזר שלישי

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות-התחלה

19:30-21:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-התחלה

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית-התחלה

30.10.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

04.11.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:00

אתיקה במצבי חירום לאומיים-התחלה

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

06.11.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

11.11.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:00

יהדות מפגש 1

13.11.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

18.11.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

20.11.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

25.11.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

27.11.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

 

יום לימודים בקמפוס

02.12.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

04.12.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09.12.22

07:30-09:30

ארגוני מגזר שלישי

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

ארגוני מגזר שלישי

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

11.12.22

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

16.12.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

 

18.12.22

16:00-17:30

חופש חנוכה

23.12.22

07:30-09:30

חופש חנוכה

17:40-19:10

09:50-11:20

19:30-21:30

11:30-13:30

25.12.22

16:00-17:30

30.12.22

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית

17:40-19:10

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית

 

 

 

01.01.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

06.01.23

07:30-09:30

הלאומיות הפלסטינית- סיום

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

פסיכולוגיה ארגונית-סיום

08.01.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

13.01.23

07:30-09:30

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

ארגוני מגזר שלישי

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים

11:30-13:30

ארגוני מגזר שלישי

 

 

 

 

15.01.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

20.01.23

08:00-09:30

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

09:50-11:20

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות-סיום

19:30-21:30

אתיקה במצבי חירום לאומיים-סיום

11:30-13:00

ארגוני מגזר שלישי

 

 

 

 

 זום 22.01.23

16:00-17:30

ארגוני מגזר שלישי-  זום

 27.01.23         פרונטלי

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון- פרונטלי

17:40-19:10

ארגוני מגזר שלישי- זום

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון- פרונטלי

19:30-21:00

יהדות מפגש 2 סיום  - זום

11:30-13:30

התערבות נפשית לאחר אסון-פרונטלי

 

 

 

 

פרונטלי

29.01.23

 

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-פרונטלי

זום

03.02.23

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון-זום

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל- פרונטלי

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון-זום

19:30-21:30

 

11:30-13:30

התערבות נפשית לאחר אסון-זום

 

 

 

 

זום 05.02.23

16:00-17:30

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-זום

פרונטלי  10.02.23

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון-פרונטלי

17:40-19:10

יסודות הביטחון הלאומי בישראל-סיום- זום

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון-פרונטלי

19:30-21:30

 

11:30-13:30

התערבות נפשית לאחר אסון-פרונטלי

 

 

 

 

12.02.23

16:00-17:30

שמור להשלמות ושינויים

זום

17.02.23

 

08:00-09:30

התערבות נפשית לאחר אסון- זום

17:40-19:10

09:50-11:20

התערבות נפשית לאחר אסון- זום

19:30-21:30

11:30-13:30

התערבות נפשית לאחר אסון-זום- סיום

 

 

 

 

 

 

24.02.23

08:00-09:30

שמור להשלמות ושינויים

 

 

09:50-11:20

 

 

11:30-13:30