לוח זמנים לשנה"ל תשפ"ג מגן ג'

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג | מגן ג'

 

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

 

שעות

קורס

23.10.22

16:00-17:30

אסונות טבע- התחלה

28.10.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית-התחלה

17:40-19:10

מבוא למזרח תיכון-התחלה

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע-התחלה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים-התחלה

30.10.22

16:00-17:30

אסונות טבע

04.11.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון-התחלה

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

06.11.22

16:00-17:30

אסונות טבע

11.11.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

מבוא למזרח תיכון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

13.11.22

16:00-17:30

אסונות טבע

18.11.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

20.11.22

16:00-17:30

אסונות טבע

25.11.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

מבוא למזרח תיכון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

27.11.22

16:00-17:30

אסונות טבע

02.12.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

04.12.22

16:00-17:30

אסונות טבע

09.12.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

מבוא למזרח תיכון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

11.12.22

16:00-17:30

אסונות טבע

16.12.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית

17:40-19:10

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

18.12.22

16:00-17:30

חנוכה

23.12.22

07:30-09:30

חנוכה

17:40-19:10

09:50-11:20

19:30-21:30

11:30-13:30

25.12.22

16:00-17:30

30.12.22

07:30-09:30

הדרכה ביבליוגרפית-סיום

17:40-19:10

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

01.01.23

16:00-17:30

אסונות טבע

06.01.23

07:30-09:30

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

17:40-19:10

מבוא למזרח תיכון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

08.01.23

16:00-17:30

אסונות טבע

13.01.23

08:00-09:30

טרור וגרילה-התחלה

17:40-19:10

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע-סיום

19:30-21:30

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

15.01.23

16:00-17:30

אסונות טבע

20.01.23

08:00-09:30

טרור וגרילה

17:40-19:10

מבוא למזרח תיכון

09:50-11:20

טרור וגרילה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

22.01.23

16:00-17:30

אסונות טבע-סיום

יום אחרון לימודים סמסטר א' 27.0123

08:00-09:30

טרור וגרילה

17:40-19:10

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

09:50-11:20

טרור וגרילה

19:30-21:30

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון-סיום

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

29.01.23

16:00-17:30

שיטות מחקר -התחלה

03.02.23

08:00-09:30

טרור וגרילה

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:50-11:20

טרור וגרילה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

05.02.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

10.02.23

08:00-09:30

טרור וגרילה

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:50-11:20

טרור וגרילה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

12.02.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

17.02.23

08:00-09:30

טרור וגרילה

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:50-11:20

טרור וגרילה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

19.02.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

24.02.23

08:00-09:30

טרור וגרילה

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:50-11:20

טרור וגרילה-סיום

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים

 

 

 

 

26.02.23

16:00-17:30

שיטות מחקר

03.03.23

08:00-09:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים- התחלה

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:50-11:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים-סיום

 

 

 

 

05.03.2023

16:00-17:30

שיטות מחקר

10.03.2023

08:00-09:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:50-11:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון

11:30-13:30

מראש השנה ועד פורים - סיום

 

 

 

 

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ג | סמסטר ב' | מגן ג'

 

יום ראשון

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

 

שעות

קורס

12.03.2023

16:00-17:30

שיטות מחקר

  17.03.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין- התחלה

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:10-10:40

דעיכה ומשבר בארגונים- התחלה

19:30-21:30

מבוא למזרח תיכון-סיום

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

19.03.2023

16:00-17:30

ניהול קשרי עובדים 1

 שעון קיץ24.03.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:40-19:10

שיטות מחקר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן- התחלה

19:30-21:00

שיטות מחקר

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

26.03.2023

16:00-18:00

סמינריון סייבר-התחלה

31.03.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

  לומדים למרות לו"ז אקדמי 02.04.2023

16:00-17:30

ישובצו שיעורים במידת הצורך

07.04.2023

07:30-09:00

פסח

17:40-19:10

09:10-10:40

19:30-21:30

10:50-12:20

 

12:30-14:00

09.04.2023

16:00-17:30

פסח

14.04.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:40-19:10

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19:30-21:30

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

16.04.2023

16:00-18:00

סמינריון סייבר

יום לימודים פרונטלי

21.04.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

23.04.2023

16:00-18:00

סמינריון סייבר

28.04.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

30.04.2023

16:00-18:00

סמינריון סייבר

05.05.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

20:00-21:30

שיטות מחקר

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

07.05.2023

16:00-18:00

סמינריון סייבר

12.05.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

18:20-19:50

שיטות מחקר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

20:00-21:30

שיטות מחקר - סיום

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

 

 

 

 

14.05.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

19.05.2023

07:30-09:00

יום ירושלים

17:40-19:10

סמינריון סייבר

09:10-10:40

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

 

 

 

 

21.05.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

26.05.2023

07:30-09:00

שבועות

17:40-19:10

סמינריון סייבר

09:10-10:40

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

28.05.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

02.06.2023

אין לימודים בשל אירועי יום הסטודנט

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:40-19:10

סמינריון סייבר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

04.06.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

יום לימודים פרונטלי

09.06.2023

 

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:40-19:10

סמינריון סייבר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

11.06.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

16.06.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:40-19:10

סמינריון סייבר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

ניהול קשרי עובדים 2

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

18.06.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

23.06.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין

17:40-19:10

סמינריון סייבר

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים

25.06.2023

16:00-17:30

סמינריון סייבר

יום אחרון ללימודים סמסטר ב 30.06.2023

07:30-09:00

סייבר ומודיעין-סיום

17:40-19:10

סמינריון סייבר-סיום

09:10-10:40

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן-סיום

19:30-21:30

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

10:50-12:20

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים סיום

 

 

12:30-14:00

דעיכה ומשבר בארגונים- סיום

*לוח הזמנים ותוכנית הלימודים כפופים לשינויים