כיתות לימוד לימי רביעי

כיתת לימוד בימי רביעי - בנין 905 כיתה 62

כיתות לימוד לתרגול בפסיכופתולוגיה -

קבוצה 1 עם גב' מורן דוידיאן - בנין 902 כיתה 9

קבוצה 2 עם ד"ר טל יעקובוביץ - בנין 905 כיתה 62