פירוט קורסי סמסטרים א' + ב' | שנה ב'

אפיון קורס

חטיבה

שם קורס

מרצה

קוד קורס

נק"ז

חובה

ניהול מצבי חירום

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

עו"ד אייל ברגר

93-620-70

1

סייבר

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-70

1

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

ד"ר יחיאל שבי

93-619-70

1

מתודולוגית- משלימה

הדרכה ביבליוגרפית

ד"ר אביחי ארביטמן

93-004-70

1

בחירה מובנה

ניהול מצבי חירום

אסונות טבע

פרופ' ישי ויינשטיין

93-610-70

1

סייבר

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-604-70

2

יהדות

יהדות

מראש השנה ועד פורים

ד"ר בעז שפיגל

02-0471-70

2

סמסטר ב

אפיון קורס

חטיבה

שם קורס

מרצה

קוד קורס

נק"ז

חובה

ניהול מצבי חירום

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

ד"ר איתמר ריקובר

93-236-70

1

סייבר

סייבר ומודיעין

מר אייל פינקו

93-608-70

1

מתודולוגית

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-70

2

סמינריון

סייבר

לוחמת סייבר-אסטרטגיות וניהול איומים- סמינריון

מר חמי פקר

93-624-70

2

רגולציה וסייבר - סמינריון

ד"ר דנית ליבוביץ

93-615-70

 

ניהול משברים בארגונים - איומי סייבר- סמינריון

ד"ר אלי יצחק

93-616-70

 

בחירה מובנה

ניהול מצבי חירום

דעיכה ומשבר בארגונים

ד"ר גרשון גילת

93-617-70

1

 

מתודולוגית-משלימה

ניהול קשרי עובדים

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-70

1

יהדות

יהדות

אגדה- מבוא ומבחר טקסטים

ד"ר עמיחי כהן

02-371-70

2