פירוט קורסי סמסטר א' תשפד | שנה ג

קורסי סמסטר א' תשפ"ד | מגן ג'

סוג הקורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

קוד קורס

נק"ז

חובה

ניהול מצבי חירום

התערבות נפשית לאחר אסון

מר יואב לוינשטיין

93-609-70

1

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

ד"ר דניאלה שנקר שרק

93-618-70

1

בחירה מובנה

ניהול מצבי חירום

פסיכולוגיה ארגונית

ד"ר הילה כהן ניסן

93-255-70

1

יסודות הביטחון הלאומי בישראל

ד"ר ענת שטרן

93-607-70

2

סייבר- מדעי המדינה

מיומנויות בניהול

ד"ר דודי שלום

93-220-70

1

אתיקה במצבי חירום לאומיים

ד"ר אייל ברגר

93-623-70

1

מתודולוגית והעשרה

ארגוני מגזר שלישי (מתוקשב חלקית)

ד"ר מיכל שמיר

93-605--70

2

יהדות

יהדות

אנושות במשבר (מתוקשב)

ד"ר שרה שוורץ

01-808-70

2

סה"כ נק"ז:

11