תשפ"ד | מגן ד' | שנה ב'

 

פירוט הקורסים לשנה"ל תשפ"ד | תוכנית מגן מחזור ד' | שנה ב'
 

סמסטר א' תשפ"ד

סוג קורס

חטיבה

שם קורס

מרצה

קוד קורס

ש"ש

חובה

מצבי חירום

היבטים אתיים בניהול מצבי לחץ, חירום ואסון

עו"ד אייל ברגר

93-620-70

1

היבטים משפטיים בשעת חירום

ד"ר חנן מנדל

93-602-70

2

סייבר

סייבר כמעצב דעת קהל ולוחמת מידע

ד"ר יחיאל שבי

93-619-70

1

בחירה מובנה

מצבי חירום

מערך רפואת החירום

ד"ר אלי יפה

93-626-70

1

סייבר

מבוא למזרח תיכון

ד"ר מנחם מרחבי

93-604-70

2

יהדות

יהדות

מראש השנה ועד פורים

ד"ר בעז שפיגל

02-0471-70

2

סה"כ ש"ש

9

סמסטר ב' תשפ"ד

סוג קורס

חטיבה

שם קורס

מרצה

קוד קורס

ש"ש

חובה

מצבי חירום

ניהול קונפליקטים ומשא ומתן

ד"ר איתמר ריקובר

93-236-70

1

סייבר

סייבר ומודיעין

ד"ר אייל פינקו

93-608-70

1

סמינריון סייבר

רגולציה וסייבר

ד"ר דנית ליבוביץ

93-615-70

2

ניהול משברים בארגונים - איומי סייבר

ד"ר אלי יצחק

93-616-70

משלימה

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-70

2

בחירה מובנה

מצבי חירום

דעיכה ומשבר בארגונים

ד"ר גרשון גילת

93-617-70

1

משלימה

 ניהול קשרי עובדים (מתוקשב)

ד"ר מיכל סלצקי

93-435-70

1

יהדות

יהדות

ישראל בתקופת במקרא- דת, תרבות, היסטוריה

ד"ר עמית דגן

04-051-70

2

סה"כ ש"ש

10