לוח זמנים לשנת תשפ"ד - משא"ן שנה א', מחזור ט"ז

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - משא"ן ט"ז

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

01.01.24

16:00-18:00   

מבוא למינהל ציבורי

05.01.24

07:30-09:30   

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

08.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

12.01.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

15.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

19.01.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

22.01.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

26.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

29.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

02.02.24

 

 

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:20-11:20

ניהול משאבי אנוש

20:00-20:45

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 1

20:50-21:35

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

 

05.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

09.02.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

12.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

16.02.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

19.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

23.02.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

26.02.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

01.03.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

04.03.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

08.03.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

11.03.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

15.03.24
 

סוף סמסטר
א'

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

11:30-13:30

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

18.03.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

22.03.24

07:30-09:30

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:50-11:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

11:30-13:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

25.03.24

שושן פורים

29.03.24


שעון קיץ

07:30-09:00  

ניהול משאבי אנוש

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

01.04.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

05.04.24

07:30-09:00

ניהול משאבי אנוש

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

ניהול משאבי אנוש - סיום

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

08.04.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי

12.04.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

 

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

15.04.24

16:00-18:00

מבוא למינהל ציבורי - סיום

19.04.24

פסח

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

 

22.04.24

ערב פסח

26.04.24

פסח

29.04.24

פסח

03.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

06.05.24
 

תחילת סמסטר ב'


יום השואה

16:00-18:00

 יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

10.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

13.05.24

יום הזיכרון

17.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

09:10-10:40

אתיקה בניהול

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

20.05.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

24.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית

10:50-12:20

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

27.05.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

31.05.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה

 

 

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

03.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

07.06.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

הדרכה בבליוגרפית - סיום

10:50-12:20

ממשל ופוליטיקה - הרצאה - סיום

 

 

12:30-14:00

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

10.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

14.06.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל- סיום

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

ממשל ופוליטיקה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג

 

 

12:30-14:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

17.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

21.06.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א'

09:10-10:40

אתיקה בניהול

20:00-21:30

מבוא לסוציולוגיה - מפגש 2

10:50-12:20

אישות - תלמוד, הלכה ומנהג - סיום

 

 

12:30-14:00

 

24.06.24

16:00-18:00

התנהגות ארגונית א'

28.06.24

07:30-09:00

אתיקה בניהול

18:15-19:45

התנהגות ארגונית א' - סיום

09:10-10:40

אתיקה בניהול - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

 

12:30-14:00

 

01.07.24

16:00-18:00

 

05.07.24

07:30-09:00

 

18:15-19:45

 

09:10-10:40

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

08.07.24

16:00-18:00

 

12.07.24

07:30-09:00

 

18:15-19:45

 

09:10-10:40

 

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00