לוח זמנים קיץ תשפ"ד - משא"ן שנה ב', מחזור ט"ו

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשפ"ד משא"ן ט"ו

יום שני

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

15.07.24

16:30-18:00

הנעת עובדים - מפגש 1

19.07.24


סוף סמסטר ב' באוניברסיטה

07:30-09:00

קבלת החלטות

18:15-19:45

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

20:00-21:30

סמינר משאבי אנוש - סמס ב'

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

 

22.07.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

26.07.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:30

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

29.07.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

02.08.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:00

מפגש עם דמויות - מפגש 1

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

05.08.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

09.08.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:30

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

12.08.24

ערב תשעה באב

16.08.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

19.08.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

23.08.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:30

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

26.08.24

חופשה מרוכזת

30.08.24

חופשה מרוכזת

02.09.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

06.09.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:30

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

09.09.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

13.09.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:30

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

16.09.24

16:00-17:30

הנעת עובדים - מפגש 2

20.09.24

07:30-09:00

קבלת החלטות

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות

19:30-21:30

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה

23.09.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

27.09.24

07:30-09:00

קבלת החלטות - סיום

17:45-19:15

מועדי ישראל

09:10-10:40

מניהול למנהיגות - סיום

19:30-21:00

משא ומתן

10:50-12:20

דיני ויחסי עבודה

 

12:30-14:00

דיני ויחסי עבודה - סיום

30.09.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

04.10.24

ראש השנה

17:45-19:15

מועדי ישראל

19:30-21:00

משא ומתן - סיום

07.10.24

16:00-17:30

מועדי ישראל

11.10.24

ערב יום כיפור

17:45-19:15

מועדי ישראל - סיום

19:30-21:00

מפגש עם דמויות - מפגש 2

14.10.24

16:00-17:30

 

18.10.24

סוכות

17:45-19:15

 

19:30-21:00

 

21.10.24

סוכות

25.10.24

אסרו חג