לוח זמנים לשנת תשפ"ד - ניצבים שנה א', מחזור כ"ב

לוח זמנים לשנת הלימודים תשפ"ד - ניצבים כ"ב

יום רביעי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

03.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

05.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

10.01.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 1

12.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

17.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

19.01.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

24.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

26.01.24


שבוע "חזרה לשגרה"

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-20:45

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

20:50-21:35

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

31.01.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

02.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

סטטיסטיקה א' - מפגש 2

07.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

09.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

14.02.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 3

16.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

21.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

23.02.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

28.02.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

01.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

06.03.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

08.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

כתיבה מדעית - סיום

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

13.03.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

15.03.24


סוף סמסטר
א'

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

11:30-13:30

הפרעות קשב וריכוז

20.03.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה א' - מפגש 4

22.03.24

07:30-09:30

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:50-11:20

הפרעות קשב וריכוז

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

11:30-13:30

 

27.03.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

29.03.24


שעון קיץ

07:30-09:00

פסיכולוגיה חברתית

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 

03.04.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

05.04.24

07:30-09:00

הפרעות קשב וריכוז

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

אלימות נגד נשים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 הפרעות קשב וריכוז

10.04.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

12.04.24

07:30-09:00

הפרעות קשב וריכוז

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

10:50-12:20

פרקים נבחרים - מפגש 1

 

12:30-14:00

 הפרעות קשב וריכוז

17.04.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

19.04.24

פסח

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

 

24.04.24

פסח

26.04.24

פסח

01.05.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

03.05.24

07:30-09:00

הפרעות קשב וריכוז - סיום

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

פסיכולוגיה חברתית - סיום

20:00-21:30

פרופילאות פלילית

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 

08.05.24

תחילת
סמסטר ב'

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 1

10.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 

15.05.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

17.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

פרופילאות פלילית - סיום

10:50-12:20

פרקים נבחרים - מפגש 2

 

12:30-14:00

 

22.05.24

16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה - סיום

24.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

תאוריות בקרימינולוגיה - הרצאה - סיום

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

תאוריות בקרימינולוגיה - תרגיל - סיום

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 

29.05.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 2

31.05.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 

05.06.24

16:00-18:00

 

07.06.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

אלימות נגד נשים

 

12:30-14:00

 

12.06.24

שבועות

14.06.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

09:10-10:40

תקשורת המונים

10:50-12:20

אלימות נגד נשים - סיום

12:30-14:00

 

19.06.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 3

21.06.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

פרקים נבחרים - מפגש 3

 

12:30-14:00

 

26.06.24

16:00-18:00

 

28.06.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

03.07.24

16:00-18:00

סטטיסטיקה ב' - מפגש 4

05.07.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

טרור וגרילה

09:10-10:40

תקשורת המונים

20:00-21:30

טרור וגרילה - סיום

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00

 

10.07.24

16:00-18:00

סטייה חברתית - סמסטר קיץ

12.07.24

07:30-09:00

תקשורת המונים

18:15-19:45

סטייה חברתית - סמסטר קיץ

09:10-10:40

תקשורת המונים - סיום

20:00-21:30

 

10:50-12:20

 

 

12:30-14:00