תשפ"ד - קיץ שנה א'

פירוט קורסים ניצבים כ"ב - קיץ תשפ"ד - שנה א'

סוג קורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

משלימה

שיטות מחקר

ד"ר אמיר זילבר

93-003-30

2

קרימינולוגיה

תורת הענישה

פרופ' תומר עינת

93-301-30

2

סטייה חברתית

ד"ר עדה יורמן

93-303-30

2

בחירה

קרימינולוגיה

אכיפת החוק

עו"ד אייל ברגר

93-312-30

2

יהדות

מחשבת ישראל

סיפורי המקרא ומה שקרה

ד"ר עמית דגן

04-050-58

2