לוח זמנים קיץ תשפ"ד - מורשה שנה ב', מחזור כ"ח

לוח זמנים לסמסטר קיץ שנת תשפ"ד מורשה כ"ח

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

16.07.24

16:00-18:00

אתיקה בניהול

19.07.24


סוף סמסטר ב' באוניברסיטה

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

 

 

12:00-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

23.07.24

צום י"ז בתמוז

26.07.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

09:10-10:40

קיצוניות דתית

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

30.07.24

16:00-18:00

אתיקה בניהול

02.08.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

06.08.24

16:00-18:00

המערכה המודיעינית הא-סימטרית -מפגש 1

09.08.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

13.08.24

צום תשעה באב

16.08.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

09:10-10:40

קיצוניות דתית

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

20.08.24

16:00-18:00

אתיקה בניהול

23.08.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

27.08.24

חופשה מרוכזת

30.08.24

חופשה מרוכזת

03.09.24

16:00-18:00

אתיקה בניהול

06.09.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

10.09.24

16:00-18:00

אתיקה בניהול

13.09.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

17.09.24

16:00-18:00

אתיקה בניהול

20.09.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

24.09.24

16:00-18:00

המערכה המודיעינית הא-סימטרית -מפגש 2

27.09.24

07:30-09:00

קיצוניות דתית

18:15-19:45

אתיקה בניהול

09:10-10:40

קיצוניות דתית - סיום

20:00-21:30

אסלאם, יהדות ויהודים

10:50-12:20

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי

 

12:30-14:00

ביטחון אנרגיה וביטחון לאומי - סיום

01.10.24

16:00-17:30

אתיקה בניהול

04.10.24

ראש השנה

17:45-19:15

אתיקה בניהול

19:45-21:15

אסלאם, יהדות ויהודים

 

08.10.24

16:00-17:30

אתיקה בניהול

11.10.24

ערב יום כיפור

17:45-19:15

אתיקה בניהול - סיום

19:45-21:15

אסלאם, יהדות ויהודים - סיום

 

15.10.24

16:00-18:00

 

18.10.24

סוכות

18:15-19:45

 

20:00-21:30

 

 

21.10.24

סוכות

25.10.24

אסרו חג