תשפ"ד - קיץ שנה א'

פירוט קורסים צופן א' - קיץ תשפד שנה א'

סוג קורס

חטיבה

שם הקורס

מרצה

מס קורס

נק"ז

חובה

ניהול

סייבר בראי הענן הציבורי והתמודדות עם טרור דיגיטלי בן זמננו

 

93-657-20

2

מדעי המדינה

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-20

2

מתודולוגית

שיטות מחקר

ד"ר אופיר נדב

93-003-20

2

בחירה

מדעי המדינה

טרור וגרילה

ד"ר איתמר ריקובר

93-125-20

1

יהדות

תלמוד

רומא ויהודי ארץ ישראל: מפגש טרואמטי או נק' מפנה?

ד"ר יעל וילפנד

04-042-57

2