הודעות

כותרת עודכן
כיתות לימוד לסמס' ב' - כל התוכניות 20/02/2019 - 10:19
כיתות לימוד לקורסי אנגלית בשנה"ל תשע"ט - כל התוכניות 20/02/2019 - 09:43
ביטול שיעור לתלמידי משא"ן יא מחר 17/02/2019 - 14:02
ביטול שיעור לתלמידי משא"ן י ביום שני 18/02 17/02/2019 - 13:42
שינוי בלו"ז לתלמידי משאן י' 17/02/2019 - 11:14
שינוי בלוז לתלמידי ניצבים טז ביום שישי 22/02 12/02/2019 - 17:15
ביטול שיעור לתלמידי מורשה כ"ג בים שישי 22/2 12/02/2019 - 16:56
שינוי בכיתות לימוד ליום רביעי הקרוב, 13/2/19 - ניצבים י"ז 11/02/2019 - 13:40
שינוי בלו"ז ליום שישי, 15/2/19 - מורשה כ"ג 11/02/2019 - 12:22
בחינת פטור בהבעה עברית - כל התוכניות 04/02/2019 - 08:35
ביטול שיעור לתלמידי משא"ן י' 31/01/2019 - 08:44
שינוי בלו"ז - ניצבים ט"ז 30/01/2019 - 14:39
ביטול מפגש בסמינריון כלכלה פוליטית לתלמידי משא"ן י' 17/01/2019 - 15:40
דף מידע על גורמים פנים אוניברסיטאיים לסיוע לסטודנט 14/12/2018 - 11:11
מבחן פטור בהבעה עברית - כל התוכניות 07/11/2018 - 13:15
כיתות לימוד לתרגול בסטטיסטיקה - כל התוכניות 11/10/2018 - 11:06
הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית - פרופ' משה גת 02/10/2018 - 11:08
כיתות לימוד לתרגולים בסטטיסטיקה - שנה א' 17/04/2018 - 10:58
שעות קבלה במדור לזרועות הביטחון 10/04/2018 - 10:01