מדור בחינות- פרטי יצירת קשר ונהלי בחינות:

http://stuad.biu.ac.il/node/29

 

בחינות לסמסטר קיץ תשע"ו יפורסמו בקרוב באתר