תכנית משאבי אנוש

תוכנית "משאבי אנוש"

תוכנית לימודים  לעובדי מערכת הביטחון ועובדי התעשיות הבטחוניות

לתואר ראשון: ב.א. רב תחומי במדעי החברה

לקראת שנת הלימודים תשע"ח

מבוא

התוכנית מיועדת לעובדי מערכת הביטחון ולעובדי התעשיות הבטחוניות. מטרתה להקנות לתלמידים ידע רחב ובין-תחומי במגוון חוגים במדעי החברה. התכנית מקיפה קורסים בתחומי מדעי המדינה, משאבי אנוש וביטחון.

תכנית זו נבנתה באופן מיוחד כדי לתת מענה לצרכים המיוחדים של העובדים במערכת הביטחון ובתעשיות הבטחוניות. התלמידים יזכו ללווי מינהלי ואקדמי צמוד.

מאז תחילת הפעלת התכניות בשנת 1995 ועד כה, סיימו מעל 2,700 תלמידים את לימודיהם במסגרות אלו.

 

התואר

ב.א רב תחומי-במדעי החברה. תואר זה מאפשר לבוגריו המשך לימודים לתואר שני במגוון תחומים.

בתעודת הב.א ייכתב- "ב.א. רב תחומי במדעי החברה"

 

משך הלימודים

כשנתיים קלנדריות (עד 6 סמסטרים).

 

תנאי קבלה ללימודים לשנה"ל תשע"ח

אופציה א': תעודת בגרות מלאה הכוללת מינימום 4 יח"ל באנגלית בממוצע 82 לפחות + בחינת מיון באנגלית בציון 85 מינימום*.

 

אופציה ב': תעודת בגרות מלאה הכוללת מינימום 4 יח"ל באנגלית  ובחינה פסיכומטרית- בשיקלול 42 + בחינת מיון באנגלית בציון 85 מינימום*. ניתן לחשב שיקלול תעודת בגרות ובחינה פסיכומטרית ב'הערכת סיכויי קבלה' באתר אוניברסיטת בר אילן- מדעי החברה.

 

*בחינת מיון באנגלית הינה אחת מבחינות- אמי"ר / אמיר"ם / פרק האנגלית בפסיכומטרי. פרטים נוספים תחת הכותרת "אנגלית".

 

מועמדים חסרי תעודת בגרות יוכלו לפנות למכינה קד"א או לתוכנית 30+ (מכינה 30+) המיועדת למועמדים מעל גיל 30, בעלי 12 שנות לימוד וללא תעודת בגרות, המעוניינים להתקבל ללימודי תואר ראשון. לבוגרי תכנית 30+ יישמרו מספר מקומות בכל כיתת לימוד. לפרטים נוספים לתכנית 30+: 03-6353250.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה (בעלי ממוצע 78-82 בתעודת הבגרות+ בחינת מיון באנגלית בציון 85 מינימום)- תיבחן אפשרות לקבלם על תנאי, למסגרת "לימודים כלליים" בשנה א', הדורשים ממוצע 75 בקורסי המבוא של שנה א. רק עמידה בתנאי זה תאפשר המשך לימודים לשנה ב במסגרת ב.א. רב תחומי.

 

אנגלית על-פי תוצאות בחינות המיון (פסיכומטרי/מבחן אמי"ר/ם) יסווגו הסטודנטים לקורסים באנגלית לפי רמתם.

חובה להגיע לרמת 'בסיסי' טרם תחילת הלימודים (=ציון 85 במבחן פסיכומטרי/ אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר). סטודנט אשר רמתו נמוכה מרמה זו-לא יוכל להתקבל ללימודים!!

 

שכר לימוד

שכר לימוד אוניברסיטאי- 300%.

● קורסי קיץ ייגבו באופן נפרד על פי התעריף אשר ייקבע באוניברסיטה

 

ליווי אקדמי ומינהלי

ראש אקדמי מטעם האוניברסיטה מלווה את התוכנית במישור האקדמי וכן, מדור מינהלי מיוחד מלווה את התוכנית באופן צמוד.

 

ימי לימוד

יומיים בשבוע:     יום שני-             בין השעות 16:00- 21:30

          יום שישי-            בין השעות 07:30- 13:30 /14:00.

בנוסף, קורסי אנגלית:

                      יום  חמישי-         בין השעות 20:00-16:00 (לפי הצורך ובהתאם לרמת הסטודנט)    

 

הלימודים יתקיימו במשך כל השנה הקלנדרית (כולל חודשי הקיץ וחופשת הסמסטרים), מלבד מועדי ישראל וחופשה מרוכזת קצרה בקיץ.

 

רישום לקורסים

הרישום לקורסים והכנת מערכת שעות לימוד נעשים בסיוע הצוות המינהלי. לאחר הזנת המערכת במחשב, על כל תלמיד לוודא מדי שנה באופן אישי, שהוא אכן רשום לכל הקורסים הרלוונטים.

 

לימודים קודמים/פטורים מקורסים

סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים מוכרים, יוכלו להגיש בקשה מיוחדת למדור הסטטוס, כדי לקבל פטור מקורסים. על לימודים שנלמדו לפני יותר מ-10 שנים חלה התיישנות, ועליהם לא יקבלו הסטודנטים פטור כלשהו.

 

בחינות

הבחינות בתוכניות אלו יתקיימו בימי א' – בשעות אחה"צ והערב.

 

דרישות נוספות

פטור בהבעה עברית- כל סטודנט חייב להגיע לרמת פטור בהבעה עברית. הפטור נקבע על-פי ציון בתעודת הבגרות. סטודנט יהיה פטור מהבעה בעברית אם קיבל ציון בגרות 76 ומעלה בהבעה עברית.

תלמיד שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, יפנה ליחידה להבעה עברית, ויתאם מבחן מיוחד.

סטודנט שאינו פטור מהבעה בעברית על-סמך ציון הבגרות בעברית, יצטרך לגשת לבחינה בהבעה. מי שנכשל, חייב ללמוד קורס הבעה בעברית בהיקף של 2 ש"ש. הקורס אינו כרוך בתשלום.

 

אנגלית

כל סטודנט הלומד באוניברסיטה חייב להגיע לרמת פטור אקדמי באנגלית. על-פי תוצאות בחינות המיון (פסיכומטרי/מבחן אמי"ר) יסווגו הסטודנטים לקורסים באנגלית לפי רמתם.

חשוב- חובה להגיע לרמת טרום- מתקדמים טרם תחילת הלימודים (=ציון 85 במבחן פסיכומטרי/ אמיר"ם או ציון 185 במבחן אמי"ר). סטודנט אשר רמתו נמוכה מרמה זו-לא יוכל להירשם ללימודים !!

 

סטודנטים המגיעים דרך צה"ל – מחוייבים (ע"י צה"ל) להגיע לתחילת שנת הלימודים הראשונה ברמת מתקדמים.

 

  • הקורסים באנגלית אינם כלולים במערכת השעות של התוכניות המיוחדות, אלא מהווים תוספת למערכת.
  • כל הקורסים באנגלית חייבים בתשלום נוסף, אשר אינו נכלל בשכר-הלימוד לתואר ראשון.
  • הקורס מתקדמים 2 ניתן לסטודנטים ללא תשלום.
  • מומלץ ביותר להתחיל ללמוד אנגלית לפני תחילת לימודי התואר.

 

לפרטים נוספים:

טלפון: 03-5317005/6

פקס: 03-6354968

או באתר האינטרנט: http://mzb.biu.ac.il

 

 

 

מבנה תכנית "משאבי אנוש"

ב.א. רב תחומי במדעי החברה

לימודים בתחומי מדעי המדינה, ומשאבי אנוש

 

 

חטיבה ראשונה – מדעי המדינה                               15 ש"ש

מבוא לממשל ופוליטיקה                                           3 ש"ש

מבוא ליחב"ל                                                        3 ש"ש

יסודות המשטר                                                     2 ש"ש

מחשבה מדינית                                                     2 ש"ש

פוליטיקה ישראלית                                                 2 ש"ש

סמינריון                                                              2 ש"ש

קורס בחירה                                                         1 ש"ש

חטיבה שניה – משאבי אנוש                                   15 ש"ש

התנהגות ארגונית א' + ב'                                        2 ש"ש

מבוא לניהול משאבי אנוש                                         2 ש"ש

דיני ויחסי עבודה                                                   2 ש"ש

מבוא למינהל ציבורי                                                2 ש"ש

פסיכולוגיה חברתית                                                2 ש"ש

קורסי בחירה                                                        5 ש"ש

חטיבה שלישית – לימודים מתודולוגיים                     9 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה תיאורית  א'                                 2 ש"ש

מבוא לסטטיסטיקה היסקית   ב'                                2 ש"ש

שימושי מחשב וניתוח נתונים                                     1 ש"ש

שיטות מחקר                                                        2 ש"ש

כתיבה מדעית                                                       1 ש"ש

קורס בחירה                                                         1 ש"ש

חטיבה רביעית – לימודי יסוד ביהדות                       14 ש"ש

תנ"ך                                                                  4 ש"ש

תלמוד                                                                6 ש"ש

תולדות ישראל                                                      2 ש"ש

פילוסופיה                                                            2 ש"ש

חטיבה חמישית – לימודי השלמה                             11 ש"ש

סמינריון במשאבי אנוש                                            2 ש"ש

קורסי בחירה                                                        9 ש"ש

סה"כ                                                                 64 ש"ש

 

חובות נוספות: על הסטודנטים לעמוד בדרישות הבאות על פי תקנון האוניברסיטה:

         אנגלית והבעה עברית.

 

  • התכנית כפופה לשינויים עפ"י הדרישות האקדמיות