תכנית עמנואל- תואר שני

לקראת שנת הלימודים תש"פ

 

תואר שני בלימודי המזרח התיכון

בשיתוף המחלקה למזרח תיכון והמדור לזרועות הביטחון

תכנית "עמנואל" (ע"ש סא"ל עמנואל מורנו ז"ל)- מחזור ח'

 

מטרת התכנית:

מטרת התכנית היא להעניק לסטודנטים ידע מעמיק בסוגיות נבחרות במזה"ת בן זמננו בתרבות האסלאם וכן כלים לשוניים בשפות המזרח תיכוניות. הנושאים בהם תעסוק התכנית יכללו סוגיות אזוריות כגון האסלאם הרדיקאלי, יחסי סונה ושיעה במזה"ת וכן נושאים ממוקדים כגון: חברה, פוליטיקה וכלכלה במדינות המזה"ת כדוגמת מצרים, לבנון ואיראן.

 

שם התואר:

התואר הינו תואר שני בלימודי מזרח תיכון במסלול ב'- ללא תיזה, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

 

קהל היעד:

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מתחומים שונים, העובדים במסגרת התעשיות הביטחוניות ומשרדי הממשלה השונים.

 

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון 76 ומעלה במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שלמדו במסגרת מכללת דרבי עד שנת 2008 ידרשו לעבור בחינה GMAT  בציון מעל 70%.

 

מתכונת התכנית:

משך הלימודים: הלימודים יתקיימו במשך 3 סמסטרים- א'+ ב'+ קיץ (אוקטובר 2018 עד אוקטובר 2019). סטודנטים שנדרשים לבצע השלמות יחלו את לימודיהם בסמסטר קיץ  2017  (הסמסטר שלפני תחילת שנת הלימודים).

ימי הלימוד: הלימודים יתקיימו בימים חמישי (בין השעות 14:00-22:00) ושישי (בין השעות 8:00-14:00). קורסי ההשלמה יתקיימו באותה המתכונת.

*מתכונת התכנית עשויה לעבור מספר שינויים.

 

שכ"ל:

שכר לימוד לתואר השני הינו 200%, כמקובל באוניברסיטה.

סכום זה אינו כולל: לימודי אנגלית כשפה זרה, קורסי השלמה לתואר שני.

* שכר הלימוד הבסיסי משתנה בכל שנה על פי המדד המעודכן לאותה שנה.

 

חובות נוספות לתואר:

  1. אנגלית- על הסטודנטים ללמוד קורס אנגלית לתואר שני. הקורס יתקיים במסגרת התכנית.

לגבי סטודנטים שסיימו קורס אנגלית בתואר ראשון בציון 85 ומעלה, תיבדק האפשרות לפטור ע"ס ציון זה. זאת, באמצעות בקשה ליחידה ללימודי אנגלית  / ע"ס מבחן מיון באנגלית לתואר שני. הפטור יינתן על פי כללי האוניברסיטה. להלן לינק לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://www.biu.ac.il/HU/ef/home/efl.html

  1. קורסי השלמה- ישנם 3 קורסי השלמה לתואר. סטודנט שלא למד אותם בעבר, ילמד קורסים אלו בקיץ שלפני תחילת התואר. עמידה בהצלחה בקורסים אלו מהווה תנאי הכרחי לתחילת לימודי התואר. כמו כן נדרשת בחינת פטור בהדרכה ביבליוגרפית, לסטודנטים שלא למדו במהלך לימודי התואר הראשון שיטות מחקר או כתיבה אקדמית.
  2. יהדות- סטודנט בוגר תואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן ילמד קורס יהדות בהיקף של 2 ש"ש. (קורס שלא למד בתואר ראשון).

סטודנט בוגר תואר ראשון של כל מוסד אקדמי אחר ילמד קורסי יהדות בהיקף של 4 ש"ש (שני קורסים).

 

 

 

רשימת הקורסים לתואר:

 

קורסי השלמה לתואר   (לסטודנטים שלא למדו קורסים אלה במסגרת התואר הראשון)

שם קורס

מרצה

ש"ש

הדרכה ביבליוגרפית

ד"ר יוסי מן

בחינת פטור

מבוא לאסלאם

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

מבוא למזרח תיכון

ד"ר דן נאור

2 ש"ש

ערבית למתחילים (ספרותית ומדוברת)

גב' ענת בבצ'יק

4 ש"ש

 

הערות:

  • הדרכה ביבליוגרפית- סטודנטים שלמדו במהלך התואר הראשון קורסים בשיטות מחקר וכן קורסים בכתיבה אקדמית יהיו זכאים לפטור מבחינה זו.
  • סטודנטים שלמדו ערבית במסגרת שירותם בכוחות הביטחון יוכלו לקבל פטור באמצעות הצגת אישורים מתאימים ורק לאחר בדיקה מקיפה ואישור הועדה לתואר שני.

 

תכנית הלימודים

שם קורס

מרצה

ש"ש

סוגיות באסלאם המודרני

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

מבוא למחקר מתקדם - מבוא למזרחנות

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

פרופ' זאב מגן

4 ש"ש

סמינריון- עיראק בעת החדשה

ד"ר אלישבע מכליס

2 ש"ש

דת ולאומיות במזרח התיכון

ד"ר מנחם מרחבי

1 ש"ש

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

לוחמה פסיכולוגית, תודעה ורטוריקה במזרח התיכון

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

לאומיות פלסטינית

ד"ר דוד קורן 

2 ש"ש

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

סה"כ

 

18 ש"ש (לא כולל השלמות)

 

 

                                                                                               

 

חובות נוספות לתואר:

אנגלית כשפה זרה

אפשרות לפטור ע"ס תואר ראשון לבעלי ציון 85 ומעלה

יהדות

בוגרי אוניברסיטת בר אילן- 2 ש"ש- קורס אחד

בוגרי מוסד אקדמי אחר מלבד בר-אילן- 4 ש"ש- 2 קורסים