תכנית הדר- תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך

בשיתוף בית-הספר לחינוך והמדור לזרועות הביטחון

תוכנית "הדר" (ע"ש סגן הדר גולדין ז"ל) מחזור ד' – לקראת שנת הלימודים תשע"ט

אם אתם מעוניינים לעבוד ולפתח את הקריירה שלכם, ובו זמנית ללמוד תואר שני מרתק באוניברסיטה מובילה, הגעתם למקום הנכון. אוניברסיטת בר אילן גאה לקיים מחזור שני של תכנית "הדר" ללימודי תואר שני. התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון מתחומים שונים העובדים במסגרת זרועות הביטחון או במשרדי הממשלה לסוגיהם, וכן לקהל הרחב.

מטרת התכנית היא להעניק לסטודנטים ידע מעמיק בסוגיות נבחרות במנהל ומנהיגות בחינוך במדינת ישראל בפרט ובעולם בכלל. התכנית שמה לה ליעד לקדם פיתוח תשתית של מנהיגות למערכת החינוך, הכנת הבוגרים למחקר ועיסוק בתפקידים בכירים במערכת החינוך בישראל: ריכוז והובלת צוותים, הדרכה, הערכה ופיקוח, ניהול חינוכי ברשויות החינוך המקומיות ובמסגרות החינוך שונות.

שם התואר:

התואר הינו תואר שני בלימודי מנהיגות וניהול מערכות חינוך במסלול ב'- ללא תיזה, מטעם אוניברסיטת בר-אילן.

תנאי קבלה:

ממוצע תואר ראשון 85 ומעלה במוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, קורות חיים ושתי המלצות.

מתכונת התכנית:

משך הלימודים: הלימודים יתקיימו במשך 3 סמסטרים (אוקטובר 2018 עד אוקטובר 2019).

ימי הלימוד: הלימודים יתקיימו בימים שני (בין השעות 14:00-22:00) ושישי (בין השעות 8:00-14:00).

*מתכונת התכנית עשויה לעבור מספר שינויים.

שכ"ל:

שכר לימוד לתואר השני הינו 200%, כמקובל באוניברסיטה.

סכום זה אינו כולל: לימודי אנגלית כשפה זרה וקורסי השלמה לתואר שני.

* שכר הלימוד הבסיסי משתנה בכל שנה על פי המדד המעודכן לאותה שנה.

חובות נוספות לתואר:

1. אנגלית - על הסטודנטים ללמוד קורס אנגלית לתואר שני. הקורס יתקיים במסגרת התכנית.

לגבי סטודנטים שסיימו קורס אנגלית בתואר ראשון בציון 85 ומעלה, תיבדק האפשרות לפטור ע"ס ציון זה. זאת, באמצעות בקשה ליחידה ללימודי אנגלית  / ע"ס מבחן מיון באנגלית לתואר שני. הפטור יינתן על פי כללי האוניברסיטה.

להלן לינק לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://www.biu.ac.il/HU/ef/home/efl.html

2. קורסי השלמה - ישנו  קורס השלמה אחד לתואר. קורס זה יילמד במהלך סמסטר א'.

עמידה בהצלחה בקורס, כפי שייקבע על ידי הוועדה ללימודים מתקדמים של תואר שני, מהווה תנאי הכרחי לקבלת התואר.

יתאפשר לסטודנט אשר יידרש בקורס ההשלמה לגשת לבחינת פטור בקורס זה, הבחינה תתקיים לפני תחילת שנת הלימודים.

כמו כן, במהלך שנת הלימודים יתקיימו שני סיורים ועבודת הגשה שהינם שווי ערך לבחינה ביבליוגרפית המתקיימת בבית הספר לחינוך.

3. יהדות - סטודנט בוגר תואר ראשון של אוניברסיטת בר אילן ילמד קורס יהדות בהיקף של 2 ש"ש. (קורס שלא למד בתואר ראשון).

סטודנט בוגר תואר ראשון של כל מוסד אקדמי אחר ילמד קורסי יהדות בהיקף של 4 ש"ש (שני קורסים).

לשאלות וקבלת פרטים נוספים הינכם מוזמנים לפנות לעדי כהן, הרכזת המנהלית של התכנית, בטלפון: 03-5349456 או במייל: Adi.Cohen-S@mail.biu.ac.il

רשימת הקורסים לתואר:

 

 

שם הקורס

ש"ש

 

שנת הלימודים- תשע"ז -  ימי שני ושישי

 

הלימודים יתקיימו במשך שנה קלנדארית בשלושה סמסטרים

 

קורסי חובה 18 נק"ז

 

 

קורס השלמה- אינו בחשבון הנקודות לתואר

תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך

1

 

 

 

SPSS

1

 

 

 

מחקר איכותני

1

 

 

 

מחקר כמותי-בסיסי 1

1

 

 

 

מחקר כמותי-בסיסי 2

1

 

 

 

כלכלת החינוך

1

 

 

 

כלכלת החינוך - מאקרו

1

 

 

 

 

מערכת מינהל החינוך במשפט

1

 

 

 

זכויות המנהל, המורה ואחריותם לתלמידיהם

1

 

 

 

תהליכי קבלת החלטות סדנה יישומית

2

 

 

 

מדיניות המימון של החינוך-מושגי יסוד

1

 

 

 

מדיניות המימון של החינוך-תאוריות מתקדמות

1

 

 

 

יחסי עבודה במערכת החינוך-שלב א'

1

 

 

 

יחסי עבודה במערכת החינוך-שלב ב'

1

 

 

 

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

1

 

 

 

אתיקה וחינוך

1

 

 

 

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

1

 

 

 

מעורבות המדינה בעיצוב החינוך

1

 

סמינריונים- (חובה 4 נ"ז מתוך 8 נ"ז )  

 

 

יש לקחת סמינריון אחד

מנהיגות מערכתית

2

 

 

משאבי אנוש במערכת החינוך

2

 

 

יש לקחת סמינריון אחד

מנהיגות בית ספרית בהתווית מדיניות בתוכנית לימודים

2

 

 

ייעוץ מערכתי ופיתוח ארגוני במערכת החינוך

2

 

 

 

סה"כ

22 נ"ז

 

 

חובות נוספות

 

 

 

בחינה ביבליוגרפית

בחינת פטור

 

 

אנגלית

אנגלית לתואר שני

2

 

 

קורסי יהדות

טעמי המצוות

2

 

 

 

מלחמה ושלום במקרא

2

 

סה"כ לתואר: 22 נק"ז,   (כאשר 4 נק"ז מתוכם- סמנריון) ,לא כולל אנגלית ויהדות

 
 

 

* התכנית כפופה לשינויים

**פתיחת התכנית תלויה במספר הנרשמים