פירוט תכנית הלימודים- עמנואל ד'

שם קורס

מספר

מרצה

היקף

סמסטר

סוגיות באסלאם המודרני

19-982-56

ד"ר נסיה שמר

2 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- מבוא למחקר מתקדם

19-801-56

פרופ' אליעזר טאובר

2 ש"ש

א'+ב'

פרסית: תרבות פוליטיקה ושפה

19-901-56

פרופ' זאב מגן

4 ש"ש

א'+ב'

סמינריון- סוגיות בלבנון המודרנית

19-890-56

ד"ר דן נאור

2 ש"ש

א'+ב'

האסלאם באמריקה הלטינית

19-880-56

ד"ר מיכאל ארליך

1 ש"ש

א'

חברות אסלאמיות: בין עריצות לממשל עצמי

19-996-56

ד"ר גדעון חזן

1 ש"ש

ב'

הלאומיות הפלסטינית

19-389-57

ד"ר דוד קורן

2 ש"ש

קיץ

"מכאן ולשאם": סוריה- היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

2 ש"ש

קיץ

סמינריון- נפט וכלכלת המזה"ת

19-974-56

ד"ר יוסי מן

2 ש"ש

קיץ

חובות נוספות

אנגלית

19-003-56

גב' אהובה פינקלברג

2 ש"ש

א'+ב'

יהדות- טעמי המצוות

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

2 ש"ש

א'

יהדות- שלום ומלחמה במקרא

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2 ש"ש

קיץ