פירוט תכנית הלימודים- הדר א'

תואר שני במנהיגות וניהול מערכות חינוך 77-520

מחזור א'

 

 

 

 

קורס השלמה

שם הקורס

מרצה

קוד

נ"ז

תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך

ד"ר אורלי שפירא

77-200

1

 

קורסי התואר 22 ש"ש- סמסטר א' + ב'+קיץ תשע"ו

שם הקורס

מרצה

קוד

נ"ז

קורסי חובה 16 נק"ז

מחקר כמותי- בסיסי 1

ד"ר מוריה צוריאל

77-707

1

מחקר כמותי- בסיסי 2

ד"ר שלומית שניצר מאירוביץ

77-708

1

SPSS

ד"ר שלומית שניצר מאירוביץ

77-770

1

מחקר איכותי

ד"ר אריאל לוין

77-904

1

כלכלת החינוך: מימון וניהול תקציב בית ספרי

ד"ר בן-דוד הדר איריס

77-896

2

מערכת המינהל החינוך במשפט

פרופ' ישראל גילת

77-909

1

זכויות המנהל, המורה ואחריותם לתלמידיהם

פרופ' ישראל גילת

77-910

1

תהליכי קבלת החלטות

ד"ר חיים שקד

77-848

2

סמנריונים ( 6 נק"ז מתוך 8 נק"ז)

 

 

 

מנהיגות מערכתית (סמינריון)

פרופ' שכטר חן

77-886

2

משאבי אנוש במערכת החינוך  (סמינריון)

ד"ר אורלי שפירא

77-813

2

מדיניות המימון של החינוך- (סמינריון )

ד"ר איריס בן דוד

77-863

2

מדיניות ומינהל : הלכה ומעשה- (סמינריון)

פרופ' גזיאל

77-982

2

 

 

סה"כ נ"ז :

16

קורסי בחירה (6 נק"ז מתוך 14נק"ז)

יחסי עבודה במערכת החינוך

פרופ' שכטר חן

77-912

2

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

ד"ר נגה מגן- נגר

77-838

1

ניהול בית ספר בעידן הדיגיטלי

ד"ר נגה מגן- נגר

77-847

1

התנהגות ארגונית

ד"ר חיים שקד

77-895

1

מנהיגות חינוכית

ד"ר חיים שקד

77-825

1

הערכה של תהליכי שינוי במערכות למידה

פרופ' ברוך אופיר

77-715

2

מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית- מתיאוריה למעשה (סדנה)

ד"ר אורלי שפירא

77-869

2

מעורבות המדינה בעיצוב החינוך

ד"ר שבתאי לובל

77-849

1

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

ד"ר יעל אלרז שפירא

77-857

1

אתיקה וחינוך

ד"ר צוריאל ראשי

77-936

1

סגנון ניהול, אקלים ואלימות בית הספר- כמעגל קסמים

ד"ר מוריה צוריאל

77-934

1

 

 

סה"כ נ"ז :

6

חובות נוספות

שם הקורס

 

קוד

ש"ש

בחינה ביבליוגרפית

 

77-960

בחינת פטור

אנגלית

גב' גילית וייס

77-701

2

יהדות

טעמי המצוות-מתוקשב

ד"ר אלי גרופינקל

03-096-56

2

מלחמה ושלום במקרא-מתוקשב

ד"ר צבי שמעון

01-098-55

2