לוח בחינות סמסטר קיץ תשע"ז

לוח בחינות - עמנואל ה', תשע"ז

סמסטר קיץ

שם קורס

מספר

שם מרצה

מועד א

שעה

מועד ב'

שעה

מלחמה ושלום

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

18.09.17

12:00

5.11.17

08:30

סוריה "מכאן ולשאם"- היסטוריה של חברה ומדינה

19-879-56

ד"ר יהודה בלנגה

22.10.17

08:30

19.11.17

08:30

לאומיות פלסטנית

19-389-57

ד"ר דוד קורן

29.10.17

08:30

26.11.17

08:30