פירוט תכנית הלימודים - ניצבים ט"ו שנה ב'

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

ניקוד

סמינריון בין-תחומי

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרו' יהודית שיר -רונן

93-062-30

2-2

ניהול משברים תקשורתיים

ד"ר מיכל סלצקי

93-099-30

2-2

התמודדות עם אירועי חיים טראומתיים

ד"ר יעל סקה

93-305-30

2-2

עונש המאסר וחלופות למאסר

פרופ' תומר עינת

93-332-30

2-2

סמינריון קרמינולוגיה

אלימות במשפחה

ד"ר מרדכי פרישטיק

93-317-30

2-2

התמודדות במצבי לחץ ומשבר

פרופ' ליאת קוליק

93-311-30

2-2

ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית

ד"ר יעל סקה

93-315-30

2-2

היבטים ביוסוציופסיכולגיים של התמכרויות

ד"ר רויטל נאור

93-331-30

2-2

חובה

פסיכופתולוגיה

ד"ר ורד נאמן חביב

93-302-30

2-2

תרגיל- פסיכו' - קבוצה 1

ד"ר זהבית קינברג

93-302-31

1-1

תרגיל- פסיכו' - קבוצה 2

ד"ר תהל אוזן

93-302-32

1-1

דיני עונשין

השופט הרן פיינשטיין

93-309-30

0-2

סייגים לאחריות פלילית

השופט הרן פיינשטיין

93-310-30

2-0

קבלת החלטות

ד"ר דניאלה שנקר-שרק

93-056-30

0-2

מחשבה מדינית

ד"ר דקלה שר

93-053-30

4-0

מבוא לאסטרטגיה

ד"ר איתמר ריקובר

93-060-30

4-0

יהדות

נושאים במקרא

ד"ר איילת סיידלר

01-094-57

2-2

אישות

ד"ר דב הרמן

02-017-57

2-2