פירוט תכנית הלימודים - מורשה כ"ב שנה ב'

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

סמינריון מדעי המדינה

מדינה משטר וחברה בעולם המערבי

פרופ' יהודית רונן-שיר

93-062-20

 

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-20

 

זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל

ד"ר אייל ברנדייס

93-116-20

 

המעצמות הגדולות והסכסוך הישראלי-ערבי

פרופ' רמי גינת

93-064-20

 

חופש ביטוי, אתגרים התמודדיות וגבולות

ד"ר צוריאל ראשי

93-069-20

סמינריון בין-תחומי

מיסטיקה ורציונליזם

ד"ר יהודית רונן

93-412-20

 

תהליכים פוליטיים וארגוניים של ניהול מו"מ

ד"ר דניאלה שנקר- שרק

93-057-20

 

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים

פרופ' משה גת

93-130-20

 

פרופילאות פלילית

ד"ר זהבית קינברג לוי

93-333-20

 

בחירות והצבעה בישראל

פרופ' אשר כהן

93-136-20

חובה

פסיכופתולוגיה

ד"ר ענת אשד

93-302-20

תרגיל- פסיכו' - קבוצה 1

ד"ר זהבית קינברג

93-302-21

תרגיל- פסיכו' - קבוצה 2

ד"ר תהל אוזן

93-302-22

מבוא ליחב"ל

ד"ר קובי דביר

93-052-20

תרגיל -יחב"ל- קבוצה 1

מר ניר לויטן

93-052-21

תרגיל- יחב"ל - קבוצה 2

גב' לורן דגן

93-052-22

חברה, תרבות ופוליטיקה

ד"ר אבי בר

93-050-20

קביעת מדיניות

ד"ר דניאלה שנקר- שרק

93-063-20

בחירה

רטוריקה (בחירה במ. המדינה)

ד"ר צוריאל ראשי

93-059-20

מבוא להערכת מסוכנות (בחירה בקרימינולוגיה)

ד"ר טל כרמי

93-325-20

 

 

 

אשכול בחירה -         אחד מבין השניים

קרקע התיישבות וקביעת גבולות מדינת ישראל

פרופ' יוסי כץ

93-428-20

משא ומתן

ד"ר קובי דביר

93-121-20

יהדות

רמב"ם

ד"ר מאיר סיידלר

03-099-58

 

נושאים במקרא

ד"ר איילת סיידלר

01-094-58