פירוט תכנית הלימודים - משא"ן ט - שנה ב'

סוג הקורס

קורס

מרצה

מס

סמינריון משאבי אנוש

פסיכולוגיה חיובית - סמינריון

ד"ר דביר קוה

93-223-40

הגורם האנושי בארגון

פרופ' ליאת קוליק

93-213-40

קריירות של נשים בארגון

ד"ר ריבה זיו

93-214-40

משפחה וקריירות

ד"ר רינה שחר

93-211-40

תעסוקת חריגים באירגון

ד"ר אלה קורן

93-224-40

 

מגדר ועבודה

ד"ר שגית שילה לוין

93-209-40

סמינריון מדעי המדינה

סוגיות במדיניות ציבורית

ד"ר עדי בינס

93-100-40

דת חברה ופוליטיקה

ד"ר רוני קמפינסקי

93-080-40

חופש ביטוי, אתגרים התמודדיות וגבולות

ד"ר צוריאל ראשי

93-069-40

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

93-117-40

חובה

מחשבה מדינית

ד"ר ניב גולדשטיין

93-053-40

פסיכולוגיה חברתית

ד"ר אמיר זילבר

93-252-40

מבוא ליחב"ל

ד"ר קובי דביר

93-052-40

יחב"ל-  קבוצה 1 תרגיל

ד"ר אביחי ארביטמן

93-052-41

יחב"ל- קבוצה 2 תרגיל

גב' לורן דגן

93-052-42

בחירה

סמינר משאבי אנוש (בחירה במ.אנוש)

ד"ר ראובן חיראק

93-215-40

הנעת עובדים

ד"ר מתי רחמים

93-204-40

ניהול שינויים בארגון

ד"ר דודי שלום

93-232-40

יהדות

ספרי תורה

ד"ר איתן פינקלשטיין

01-002-56