פירוט תכנית לימודים

תכנית "הדר" ב'- שנה"ל תשע"ז

תואר שני במגמת מנהיגות וניהול מערכות חינוך

סמסטר א' (9 ש"ש)

שם הקורס

קוד קורס

מרצה

ש"ש

מערכת מינהל החינוך במשפט

77-909-25

פרופ' ישראל גילת

1

כלכלת חינוך-מיקרו

77-896-25

ד"ר איריס בן דוד הדר

1

מחקר כמותי בסיסי 1

77-707-25

ד"ר מוריה צוריאל

1

הערכה בית ספרית לשיפור וניהול תהליכים חינוכיים

77-838-25

ד"ר נגה מגן- נגר

1

מנהיגות בית ספרית בהתווית מדיניות בתוכנית לימודים (סמינריון)

77-864-25

ד"ר טובה מיכלסקי

2

מנהיגות מערכתית (סמינריון)

77-886-25

פרופ' שכטר חן

2

יחסי עבודה במערכת החינוך-שלב א-מתוקשב

77-912-25

פרופ' שכטר חן

1

סמסטר ב'  (5 ש"ש)

שם הקורס

קוד קורס

מרצה

ש"ש

זכויות המנהל, המורה ואחריותם לתלמידיהם

77-910-25

פרופ' ישראל גילת

1

כלכלת החינוך-מאקרו

77-897-25

ד"ר איריס בן דוד הדר

1

מחקר כמותי בסיסי 2

77-708-25

ד"ר מוריה צוריאל

1

SPSS

77-770-25

ד"ר מוריה צוריאל

1

יחסי עבודה במערכת החינוך-שלב ב-מתוקשב

77-859-25

פרופ' שכטר חן

1

סמסטר קיץ תשע"ז (8 ש"ש)

שם הקורס

קוד קורס

מרצה

ש"ש

תהליכי קבלת החלטות

77-848-25

ד"ר חיים שקד

2

מנהיגות בניהול המשאב האנושי בארגון

77-857-25

ד"ר יעל אלרז שפירא

1

אתיקה וחינוך

77-936-25

ד"ר צוריאל ראשי

1

מחקר איכותני

77-904-25

ד"ר אריאל לוין

1

הנעת עובדים

ט.נ.

ד"ר ליאור המאירי

1

מדיניות המימון של החינוך-מושגי יסוד-מתוקשב

77-929-25

ד"ר איריס בן דוד

1

מדיניות המימון של החינוך-תאוריות מתקדמות-מתוקשב

77-930-25

ד"ר איריס בן דוד

1

חובות נוספות

קורס השלמה-תיאוריות במנהיגות ובארגון החינוך-סמסטר א' מצטרפים למחלקה

77-200-01

ד"ר אהרון בוזגלו

1

אנגלית לתואר שני- סמסטרים א'+ב'

77-701-25

ד"ר גילית וייס קלמנוביץ'

2

בחינה ביבליוגרפית לתואר שני

77-960-25

ד"ר חיים שקד

 

 יהדות:  טעמי המצוות- לימוד עצמי מודרך- סמסטר א'

03-096-56

ד"ר אלי גורפינקל

2

יהדות: מלחמה ושלום במקרא-לימוד עצמי מודרך- סמסטר קיץ

01-098-55

ד"ר צבי שמעון

2

סה"כ לתואר: 22 ש"ש  (לא כולל קורסי אנגלית ויהדות)

*התכנית כפופה לשינויים