בחינות תשע"ז

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

 
 
להלן מועדי הבחינות בקורסי הלימוד במורשה כ"ב, שנה א':

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

5.3.17

18:00

2.4.17

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-20

גב' מורן שמש עירון

5.2.17

18:00

19.3.17

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל'

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

22.1.17

18:00

26.2.17

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

19.2.17

18:00

26.3.17

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל'

93-129-20

ד"ר אביחי ארביטמן

11.6.17

18:00

6.8.17

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-20

ד"ר יעל אביעד

14.5.17

18:00

2.7.17

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-20

ד"ר ענת אשד

21.5.17

18:00

16.7.17

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-20

ד"ר אייל ברנדייס

28.5.17

18:00

23.7.17

18:00

מחשבה מדינית

93-053-20

ד"ר דקלה שר

4.6.17

18:00

30.7.17

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-20

גב' מורן שמש עירון

25.6.17

18:00

20.8.17

18:00

סוגיות בלבנון

 

 

93-416-20

ד"ר דן נאור

18.6.17

18:00

27.8.17

18:00

עבריינות נוער

93-329-20

גב' תהל אוזן

9.7.17

18:00

3.9.17

18:00