בחינות תשע"ז

להלן מועדי הבחינה בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

 
 
להלן מועדי הבחינה בקורסי הלימוד במשא"ן ט', שנה א':
 

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל  מבחן מושגים

93-129-40

ד"ר אבי בר

22.1.17

18:00

26.2.17

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-40

ד"ר זהורית דדון-גולן

12.2.16

18:00

19.3.17

18:00

מבוא לסוציולוגיה

93-201-41

ד"ר עדה יורמן

2.4.17

18:00

14.5.17

18:00

אישות

02-017-56

ד"ר דב הרמן

26.3.17

18:00

7.5.17

18:00

יסודות המשטר

93-054-40

ד"ר אבי בר

25.6.17

18:00

27.8.17

18:00

מינהל ציבורי

93-098-40

ד"ר שוש שור

9.7.17

18:00

3.9.17

18:00

ניהול משאבי אנוש

93-217-40

ד"ר גדי רביד

23.4.17

08:30

21.5.17

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-40

ד"ר עדי בינס

28.5.17

18:00

23.7.17

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-40

ד"ר זהורית דדון-גולן

18.6.17

18:00

30.7.17

18:00

אתיקה בניהול

93-222-40

עו"ד אייל ברגר

2.7.17

18:00

20.8.17

18:00

התנהגות ארגונית א'

93-005-40

ד"ר דביר קווה

16.7.17

18:00

10.9.17

18:00

מיומנויות הניהול

93-220-40

ד"ר גדי רביד

11.6.17

18:00

6.8.17

18:00