בחינות תשע"ז

להלן מועדי הבחינות בקורסי אנגלית:

שם הקורס

קודים

סמס' / שנתי

מרצה

מועד א'

שעה

מועד ב'

שעה

מתקדמים ב

41-922-15

סמסטר א'

גב' שולי רון

6.2.17

08:30

15.2.17

08:30

בסיסי

41-904-01

שנתי

גב' מגי ארט

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-02

שנתי

גב' יעל אדלר

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

בסיסי

41-904-03

שנתי

ד"ר אנה ליובמן

2.7.17

12:00

16.7.16

08:30

מתקדמים א

41-914-11

סמסטר א'

ד"ר אסנת חן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-51

סמסטר ב'

ד"ר אסנת חן –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-12

סמסטר א'

ד"ר טלילה כהן

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-52

סמסטר ב'

ד"ר טלילה כהן – קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-13

סמסטר א'

גב' נירה הראטי

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-53

סמסטר ב'

גב' נירה הראטי –

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-14

סמסטר א'

ד"ר איילת ששון

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-54

סמסטר ב'

ד"ר איילת ששון-

קורס המשך

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

מתקדמים א

41-914-15

 

סמסטר א'

ד"ר רויטל נגר

-

-

-

-

מתקדמים ב

41-922-55

סמסטר ב

ד"ר רויטל נגר

2.7.17

08:30

16.7.17

08:30

 
 

להלן מועדי הבחינות בקורסי הלימוד,  ניצבים ט"ו, שנה א':

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

93-129-30

ד"ר רוני קמפינסקי

22.1.17

18:00

26.2.17

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק א'

93-300-30

ד"ר יעל סקה

5.2.17

18:00

5.3.17

18:00

סטטיסטיקה א'

93-011-30

ד"ר זהבית כהן-כץ

12.2.17

18:00

19.3.17

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק א'

93-250-30

ד"ר ורד נאמן חביב

19.2.17

18:00

2.4.17

18:00

הפרעות קשב וריכוז

93-324-30

ד"ר זהבית קינברג

26.3.17

18:00

23.4.17

08:30

כתיבה מדעית

93-008-30

93-008-31

ד"ר יעל סקה

ד"ר רויטל נאור

14.5.17

12:00

18.6.17

18:00

ממשל ופוליטיקה

93-051-30

ד"ר עדי בינס

7.5.17

18:00

4.6.17

18:00

תיאוריות בקרימינולוגיה – חלק ב'

93-300-30

ד"ר יעל סקה

28.5.17

18:00

6.8.17

18:00

מבוא לפסיכולוגיה – חלק ב'

93-250-30

ד"ר ורד נאמן חביב

21.5.17

18:00

2.7.17

18:00

חולי, סטיה ועבריינות

93-313-30

ד"ר טל כרמי

23.7.17

18:00

17.9.17

18:00

פרקים נבחרים

93-066-30

ד"ר דב לויטן

9.7.17

18:00

3.9.17

18:00

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

93-129-30

ד"ר רוני קמפינסקי

16.7.17

18:00

10.9.17

18:00

סטטיסטיקה ב'

93-012-30

ד"ר זהבית כהן-כ"ץ

25.6.17

18:00

20.8.17

18:00

משנת הרמב"ם

03-099-57

ד"ר מאיר סיידלר

11.6.17

18:00

27.8.17

18:00

אלימות נגד נשים

93-306-30

ד"ר יעל סקה

30.7.17

18:00

25.9.17 (ב')

08:30