לו"ז קיץ תשע"ז

לוח זמנים לשנת הלימודים  קיץ תשע"ז מורשה כב'

 

יום שלישי

יום שישי

תאריך

שעות

קורס

תאריך

שעות

קורס

27.6.17

16:00-18:00

פרקים נבחרים- 1

30.6.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל - מתבטל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל - מתבטל

4.7.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

7.7.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

11.7.17

16:00-18:00

 

14.7.17

7:30-9:00

אישות

אין לימודים 

18:10-19:40

 

 

9:20-10:50

אישות

 י"ז בתמוז

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

18.7.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

21.7.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

25.7.17

16:00-18:00

פרקים נבחרים- 2

28.7.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

1.8.17

16:00-18:00

צום ט' באב

4.8.17

7:30-9:00

זהויות יהודיות בישראל - החלפה

 

18:10-19:40

 

9:20-10:50

זהויות יהודיות בישראל - החלפה

 

19:50-21:20

 

10:55-12:25

אישות - החלפה

 

 

 

12:30-14:00

אישות - החלפה

8.8.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

11.8.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

 

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

18.8.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

18.8.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

22.8.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

25.8.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

29.8.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

1.9.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

5.9.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

8.9.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

12.9.17

16:00-18:00

פרקים נבחרים- 3

15.9.17

7:30-9:00

אישות

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

9:20-10:50

אישות

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל

19.9.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

22.9.17

ראש השנה

18:10-19:40

שיטות מחקר

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

26.9.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

29.9.17

ערב יום הכיפור

18:10-19:40

שיטות מחקר

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

3.10.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

6.10.17

סוכות

 

18:10-19:40

שיטות מחקר

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה

 

 

 

10.10.17

16:00-18:00

סוכות

 איסרו חג סוכות

 

18:10-19:40

 

19:50-21:20

 

 

17.10.17

16:00-18:00

שיטות מחקר

20.10.17

7:30-9:00

אישות

 

18:10-19:40

מבוא לאסטרטגיה

 

9:20-10:50

אישות- סיום

 

19:50-21:20

מבוא לאסטרטגיה- סיום

 

10:55-12:25

זהויות יהודיות בישראל

 

 

 

 

12:30-14:00

זהויות יהודיות בישראל- סיום