קיץ תשעז

קורס

מס' קורס

מרצה

מועד א

שעה

מועד ב

שעה

מבוא לאסטרטגיה

93-060-20

ד"ר איתמר ריקובר

22.10.17

18:00

3.12.17

18:00

שיטות מחקר

93-003-20

ד"ר אופיר נדב

29.10.17

18:00

26.11.17

18:00

פרקים נבחרים

93-066-20

ד"ר דב לויטן

17.9.17

18:00

19.11.17

18:00

זהויות יהודיות בישראל – חברה ופוליטיקה

93-135-20

פרופ' אשר כהן

5.11.17

18:00

10.12.17

18:00

אישות

02-017-59

ד"ר דב הרמן

12.11.17

18:00

24.12.17

18:00